Gruppen-3a-328x120

Kommunledning vill låna 148 miljoner

Kommunledning vill låna 148 miljoner

Nya lån på 148 miljoner kronor ska finansiera kommunstyrelsens investeringar och fastighetsköp 2016. Det beslöt en oenig kommunstyrelse som godkände den strategiska planen med budget för 2016 och flerårsplan 2017-2019 för vidare handläggning i kommunfullmäktige.

En intern kriskommission tillsätts för att göra en översyn över alla nämndernas ekonomi under början av 2016. För omsorgsnämndens del blir det även en extern genomlysning.

Alla oppositionspartierna utom Folkets väl avstod från att delta i beslutet om den strategiska planen och budgeten eftersom de har alternativa budgetar. Björn Widmark (FV), som bara har en ersättarplats i kommunstyrelsen, lämnade istället en protokollsanteckning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

”Inte ansvarig budget”

– Den föreslagna budgeten är inte ansvarig, skriver han i en av fem punkter.

Han ifrågasätter den långsiktiga ekonomiska målsättningen på bara en procent i planen.

– Det borde vara två procent, hävdar han.

Han kritiserar också att budgetförslaget bygger på att ”nya pengar” räknas in, bland annat i form av avkastning på pensionskapitalet, tolv miljoner kronor netto.

– Det saknas fortfarande kraftfulla omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som skulle kunna leda till kostnadsreduceringar, skriver Widmark.

I kommunledningens förslag förblir kommunalskatten oförändrad, det vill säga den fastställs till 21,06 kronor för 2016.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) hoppas att den borgerliga alliansen ska bli klar med sitt nya budgetförslag under nästa vecka. Sverigedemokraterna och Folkets väl kommer också att justera sina budgetar.

Chefer i interna gruppen

Den interna grupp som ska se över nämndernas ekonomi består av kommunchefen Bengt-Arne Persson, ekonomichefen Eva-Lotta Svensson, kulturchefen Anders Rosengren och Hässlehems vd Stephan Persson.

– Det ska vara en mix av chefer inom kommunen och tanken var att det inte skulle vara någon från de stora nämnderna, förklarar kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

De stora nämnderna är de som har haft svårast att hålla årets budget: omsorgsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Omsorgsnämnden har haft störst beräknat underskott, för närvarande 34,8 miljoner kronor. Därför beslöt kommunstyrelsen att ta in extern hjälp för att genomlysa omsorgsnämndens ekonomi.

Stort stöd för mer extern översyn

SD argumenterade för att även barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden behövde extern genomlysning och fick med sig alliansen. Votering begärdes och slutade 8-7 till förmån för kommunledningens förslag.

– Det är en större kostnad att anlita extern expertis och därför vill vi avvakta resultatet av den interna översynen innan vi tar ställning till om eventuellt fler nämnder behöver extern hjälp, säger Mats Sturesson.

Prioriteringar inom kommunen

Genomlysningarna görs med anledning av att kommunledningen inte är nöjd med nämndernas redovisningar av hur de ska klara årets budget. Men de hinns inte med i år och fokus är på att komma till rätta med problemen inför framtiden. Den 4 maj ska utredningarna vara klara.

– Den interna gruppen ska även titta på det övergripande, exempelvis om rätt prioriteringar görs inom kommunen, säger Sturesson.

Omsorgsnämnden efterlyste tidigare en kriskommission där även politiker ingick, just för att se över prioriteringar inom kommunen eftersom omsorgsnämnden ansåg sig ha fått för liten budgetram. Någon sådan grupp blir det dock inte i nuläget.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna
3/11 Nytt budgetförslag utan skattehöjning
11/11 Oklart om kommunstyrets budget klubbas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se