Gruppen-3a-328x120

Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen

Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen

Hässleholms kommuns ekonomi är mycket hårt ansträngd. Årets resultat beräknas till minus 14,9 miljoner kronor, men utan avkastning på pensionsmedel med 55,6 miljoner kronor hade det varit hela 70,6 miljoner kronor. Kommunen uppfyller dessutom inte kommunallagens balanskrav i år och måste enligt prognosen därför återställa 49, 1 miljoner kronor inom tre år.

– Det är klart att det är en allvarlig situation, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Komunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim ser allvarligt på det ekonomiska läget i kommunen. Foto: Berit Önell
Komunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim ser allvarligt på det ekonomiska läget i kommunen. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen beslöt i veckan att godkänna delårsrapporten för januari-augusti och helårsprognosen för 2015. Nämndernas underskott ska följas upp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Årets resultat är budgeterat till plus 0,4 miljoner kronor. Budgetunderskottet för resultatet är därmed 15,3 miljoner kronor.

Orsakerna till det stora underskottet är, förutom nämndernas underskott på totalt 62,8 miljoner kronor, minskade skatteintäkter med 16,8 miljoner kronor och ökade pensionskostnader med 26,1 miljon kronor jämfört med budget. Den stora avvikelsen på pensionssidan förklaras främst med att två förtroendevalda avgått med visstidspension från och med 1 januari, vilket ska redovisas som en avsättning när utbetalning påbörjas.

Underskottet hade varit ännu större om kommunen inte fått ytterligare 32,3 miljoner kronor i tillskott som inte budgeterats.

– Det är sådant som vi inte kan räkna med nästa år, säger Lena Wallentheim och konstaterar att det ekonomiska läget inte gör budgetdiskussionerna lättare.

Pär Palmgren (M) konstaterar att kommunen aldrig tidigare varit i ett liknande ekonomiskt läge.
Pär Palmgren (M) konstaterar att kommunen aldrig tidigare varit i ett liknande ekonomiskt läge. Foto: Berit Önell

Budgetsamtalen mellan den styrande s-ledda minoriteten och den borgerliga alliansen bröt samman för en tid sedan och vem som ska styra med vilken budget efter nyår är en öppen fråga.

De 32 miljonerna gäller återbetalning av försäkringspremier, överskottsutdelning från Kommuninvest, minskade räntekostnader och reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Utan dessa hade underskottet alltså legat på över 100 miljoner kronor.

Det ser tufft ut att i det läget ha krav på sig att återställa 49 miljoner kronor inom tre år.

– Det är första gången vi hamnar i ett sådant läge, det är lite bistert, säger kommunalrådet Pär Palmgren (M).

Frågan är vad som händer om kommunen inte klarar att återställa de 49 miljonerna.

– Jag vet inte, en kommun kan inte gå i konkurs. Det skulle vara tvångsförvaltning i så fall, men det tror jag inte är aktuellt, säger Lena Wallentheim.

Kommunalråden kan inte i nuläget säga vilka åtgärder de tänker vidta, förutom att nämnderna har fått krav på sig att redovisa hur de ska hantera sina budgetunderskott.

Fyra nämnder dras med underskott, tre av dem har dessutom ökat sina underskott från maj till augusti: tekniska nämnden från 10,1 till 10,9 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden från 13,7 till 17,7 miljoner kronor och omsorgsnämnden från 32,1 till 33,4 miljoner kronor. Socialnämnden minskade sitt underskott från 6,6 till 4,4 miljoner kronor.

Nämnderna vill, åtminstone delvis, förklara sina underskott med att årets budgetneddragningar är orimligt stora.

0,9 miljoner kronor av tekniska nämndens underskott redovisas dock som för låga intäkter från parkeringsgaraget på Norra Station. Enligt budgeten skulle årets intäkter bli en miljon kronor, men som det ser ut nu blir det bara 100 000 kronor.

Det omskrivna parkeringsgaraget på Norra Station beräknas stå för 0,9 miljon av kommunens underskott. Foto: Urban Önell
Det omskrivna parkeringsgaraget på Norra Station beräknas stå för 0,9 miljoner kronor av kommunens underskott i år. Foto: Urban Önell

Garaget skulle från början hyras i 20 år och sedan köpas till bokfört värde av Kunskapsporten, som byggde det på uppdrag av kommunen. Hyran skulle då ha landat på totalt cirka 80 miljoner kronor, men genom att köpa loss garaget för 34,4 miljoner kronor i april i år, drygt ett år efter att det stod klart, kunde kommunens kostnader minska rejält. Fortfarande är det dock ingen vinstaffär, särskilt inte när bara ett fåtal av de 70 parkeringsplatserna används. Kanske avskräcks en del fortfarande av att biljettautomaten i början krånglade och vägrade släppa ut flera bilister ur garaget. Någon marknadsföring har hittills inte gjorts, men skyltningen har förbättrats.

Tekniska nämnden hade också budgeterat en minskning av driftskostnader för rivna eller sålda fastigheter med tio miljoner kronor, men når enligt prognosen bara upp till 1,9 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden hänvisar till att de inte kan neka behövande lagstadgade stödinsatser.

Bland de kommunala bolagen är det tre som beräknar mindre budgetunderskott i år. Deras resultat påverkar inte kommunens, men är ändå intressanta eftersom de ingår i den kommunala ”koncernen”.

Hässleholm miljö räknar med ett minus på 510 000 kronor, enligt rapporten mest beroende på att fjärrvärmeintäkterna budgeterats i underkant.

Hässleholms vattens prognos är minus 413 000 kronor, orsakat av driftsstörningar och av kostnader i samband med deponering av de förorenade järnvägsmassorna som skulle ha använts till en vall för att skydda reningsverket mot Finjasjöns översvämningar. Hur stora kostnaderna för detta blir är inte klarlagt, men 0,9 miljoner kronor har lagts in i prognosen. Bara avgiften för de 3 225 ton som hittills lämnats hos Hässleholms miljö i Vankiva skulle egentligen varit 1,4 miljoner, men med ”koncernrabatt” blev det bara 629 000 kronor. Därutöver tillkommer kostnader för transporterna, ytterligare provtagningar med mera.

Hässleholm Norra station AB:s underskott beräknas bara till 10 000 kronor, en följd av minskad parkering i kvarteret Verkstaden 9.

Största överskottet jämfört med budget står bostadsbolaget Hässlehem för, med en prognos på 14 miljoner kronor plus, jämfört med 10,6 i budgeten.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se