torsjö live

Grävarbete i Vinslövssjön tar längre tid

Grävarbete i Vinslövssjön tar längre tid

Arbetet med att gräva upp bottenslammet ur Vinslövssjön tar längre tid än beräknat. Kommunen har därför ansökt och fått dispens för att fortsätta till och med den 15 oktober. Annars skulle sjön ha varit tömd i onsdags, den 30 september.

Restaureringen av den konstgjorda sjön görs för att få bort den stora mängden bottenslam. Målsättningen är att sjön åter ska bli en fin fiskesjö.

Det har tagit längre tid än beräknat att gräva upp bottensediment ur Vinslövssjön. Foto: Berit Önell
Det har tagit längre tid än beräknat att gräva upp bottensediment ur Vinslövssjön. Foto: Berit Önell

Allt vatten tömdes ur sjön innan arbetet med att gräva upp sedimentet satte igång. Det som nu återstår finns i delen närmast Västergårda där det är mest sankt och svårt för maskinerna att ta sig fram.

– Det var mer sediment än vi trodde, men målsättningen är fortfarande att allt ska vara klart i mitten på november med nytt vatten i sjön och fiskvägen färdigbyggd, säger projektledaren Per Nilsson på tekniska avdelningen.

Den incident som inträffade i början på juni, då vattnet skulle tömmas ur sjön och stora mängder sediment fördes ut i Vinne å, orsakade troligen mindre skada än befarat. Helgeåns vattenråd slog larm om att dammluckorna stod öppna under ett kraftigt regnväder och att utrotningshotade musslor och fiskar kunde vara i fara. Luckorna stängdes då omedelbart och tömningen av vattnet i sjön pausades tillfälligt.

– Det blev väl lite uppförstorat, det hittades inga döda musslor eller fiskar efter utsläppet, säger Per Nilsson.

Han tyckte dock att det var bra att vattenrådet slog larm.

– Men vi hade beredskap själva också, säger han.

Åtgärder vidtogs för att förhindra mer sediment från att ta sig ut i ån. Länsstyrelsen godkände att arbetet fortsatte, men uppmanade kommunen att göra en inventering av musslorna i övre delen av ån i höst. Tidigare inventeringar har gjorts längre nedströms Vinne å.

– Vi har inte planerat någon inventering än. Vi får ha projektet klart först, säger Per Nilsson.

Han förklarar att frågan får diskuteras vidare med länsstyrelsen när åtgärderna i sjön ska besiktigas.

Berit Önell

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se