torsjö live

Oklart om kommunstyrets budget klubbas

Oklart om kommunstyrets budget klubbas

Det är oklart om den styrande minoriteten i Hässleholms kommun kan få igenom sin budget i fullmäktige den 30 november. Vid förra försöket, fullmäktige i juni, fick S, C, V och MP ge upp sedan de andra partierna deklarerat att de tänkte rösta på den borgerliga alliansens budget. Några överenskommelser med andra partier finns inte nu heller, men alliansledaren, oppositionsrådet Pär Palmgren (M) är försiktigt positiv till styrets nya förslag.

Förslaget innehåller flera anpassningar till alliansens tidigare budgetförslag, exempelvis tio miljoner mer till omsorgsnämnden, totalt 21 miljoner kronor, nytt badhus och en mindre utökning av anslaget till Europaforum. Dessutom höjs inte skatten.

Problemet är att Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med tillsammans 29 mandat i kommunfullmäktige måste ha minst en stödröst eller nedlagd röst från oppositionen för att få igenom sin budget. Alliansen har 15 och Sverigedemokraterna tillsammans med Folkets väl 16 mandat.

Pär Palmgren (M) anser att den styrande minoritetens budgetförslag innebär ett "bra utgångsläge". Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) anser att den styrande minoritetens budgetförslag innebär ett ”bra utgångsläge”. Foto: Berit Önell

Pär Palmgren och hans parti är inte färdiga med sin bedömning av det framlagda förslaget.

– Det är ett bra utgångsläge, även om jag inte tycker om allt. Det kanske finns en chans att enas, säger han till Frilagt.

Han berättar att alliansen kommer att lägga fram ett reviderat budgetförslag före den 30 november, troligen först en vecka före sammanträdet.

– Vi hinner nog inte bli klara tidigare, säger han.

Sverigedemokraterna har också målsättningen att lägga fram ett reviderat budgetförslag en vecka före fullmäktiges sammanträde.

– Men det blir snarlik det förra. Vi har ingen annan uppfattning än vi hade förra gången. De styrande har misslyckats totalt och orsakat kommunen mångmiljonförluster. Det behövs ett nytt styre i Hässleholm, förklarar gruppledaren Patrik Jönsson.

Förändringarna i SD:s budget handlar mest om att justera siffrorna efter de senaste prognoserna. Partiets motion om en ny bro över Vinne å i Vinslöv medför också att medel för denna ska avsättas i budgeten.

SD röstade i juni på alliansens budget.

Patrik Jönsson (SD) anser att de styrande har misslyckats helt med kommunens ekonomi.
Patrik Jönsson (SD) anser att de styrande har misslyckats totalt med kommunens ekonomi. Foto: Urban Önell

– Vi yrkade på vår egen budget, men röstade sedan på alliansens eftersom vi inte hade någon möjlighet att få stöd för vår. Så blir det kanske nu också, men alliansens får i så fall anpassa sin budget lite, säger Patrik Jönsson.

Han berättar att partiet förra gången hade lite diskussioner med alliansen inför budgetfullmäktige.

– Men det har vi inte haft nu, säger han.

I SD:s budget får omsorgsnämnden mest tillskott, 25 miljoner nästa år och ytterligare sju miljoner 2017. Partiet vill renovera Qpoolen för 95 miljoner kronor istället för att bygga nytt badhus. Återplantering av Hässleholm Nord och minskning av partistöd och arvoden ingår också.

Björn Widmark i Folkets väl förklarar att han ännu inte hunnit titta på de styrandes nya budgetförslag så mycket eftersom han varit och jagat i Norrland.

Björn Widmark (FV) anser att kommunen måste effektivisera mer för att klara ekonomin. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) anser att det är dags att på allvar se över kostnaderna i kommunen. Foto: Urban Önell

– Men de har ju nästan inget kvar på sista raden. Denna budget verkar om möjligt ännu sämre än den förra. Det är dags att på allvar se över kostnaderna och hur pengarna används i kommunen, säger han.

Även FV röstade i juni på alliansens budget, men vet inte hur det blir nu.

– Vi röstade på alliansens förra gången för att vi ansåg att den var den bästa, förutom vår egen, och nu får vi tänka likadant. Vi ska rösta på den budget som vi tror blir bäst för medborgarna, men vi kommer inte att ta ställning förrän vid kommunfullmäktige.

FV kommer också att göra en justering av sin budget, men det är inte säkert att den läggs fram.

– Vi är ju det enda partiet som inte har någon person arvoderad eftersom vi inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, förklarar han.

Björn Widmark tycker att det är märkligt att kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att hon inte har sökt stöd för budgeten hos andra partier.

– Om hon har inte har gjort det, då har hon antingen inte förstått allvaret eller också är hon en oansvarig politiker. Jag har svårt att tro att det verkligen är på det sättet, jag tror att hon är ansvarsfull, säger han.

Folkets väls budget ger ett resultat på nästan 20 miljoner kronor mer än ledningens, 37,4 miljoner kronor. Omstruktureringar inom skolans verksamheter sparar 20 miljoner kronor och inom kommunledningskontoret 5,5 miljoner kronor. De förtroendevalda får ingen uppräkning av sina arvoden och trädhuset säljs.

Berit Önell

8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna
3/11 Nytt budgetförslag utan skattehöjning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se