torsjö live vers2

Nytt budgetförslag utan skattehöjning

Nytt budgetförslag utan skattehöjning

Den styrande minoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hässleholm blev på måndagen klara med sitt reviderade budgetförslag för 2016-2019. Ett pressmeddelande skickades ut strax efter att kvällens kommunfullmäktige inletts. På fullmäktige blev debatten lång om det ekonomiska läget. Det ledde till att flera ärenden fick bordläggas, bland annat Jeanette Thelanders motion om obligatorisk utbildning i offentlighet och sekretess för förtroendevalda.

Lena Wallentheim tror inte att bara besparingar löser kommunens ansträngda ekonomiska situation. Foto: Urban Önell
Lena Wallentheim(S) tror inte att bara besparingar löser kommunens ansträngda ekonomi. Foto: Urban Önell/ARKIV

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim(S) berättade efter sammanträdet för Frilagt att budgetförslaget inte är förankrat hos några av partierna utanför ledningen. Risken finns alltså att budgetfullmäktige den 30 november slutar lika illa som i juni – att de styrande inte får igenom sin budget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi vet inte hur det går, men vi har sagt att var och en får lägga fram sin budget, förklarade hon.

Skattehöjning ingår inte, men flera investeringar, om än inte så stora, och en driftsbudget som går plus med 18,4 miljoner 2016, 17,7 miljoner 2017, 2,4 miljoner 2018 och 0,2 miljoner 2019.

Ett nytt badhus planeras till en kostnad av 150 miljoner kronor.

– Vi avsätter pengar till en enklare form av badhus, inget äventyrsbad. Vi utgår ifrån att det ska ligga där Qpoolen ligger idag, säger Lena Wallentheim i pressmeddelandet.

Kommunen ska satsa på att anställa fler arbetslösa ungdomar, ny- och ombyggnad av fastigheter, bland annat nya förskolor i Hässleholm och Sösdala 2018. Ombyggnad av kök och matsal på Hässleholms tekniska skola och ombyggnad av Linnéskolan ska bli klara under 2016. 2017 kommer en utökning av lokaler för förskola, skola och fritidshem i Västra Torup, Hörja och Röke.

I investeringsplanen finns också en satsning med 29 miljoner kronor på Österås idrottsplatsområde med nya omklädningsrum, en sittplatsläktare och naturgräsplan.

19,6 miljoner kronor satsas på stadsutveckling och två miljoner kronor till utveckling av pågatågsorterna.

Omsorgsnämnden får ett tillskott på 21 miljoner kronor, tio miljoner kronor mer än i det förra budgetförslaget.

Övriga nämnder får minskad eller oförändrad budgetram, totalt en minskning med 20 miljoner kronor.

Några stora besparingar blir det inte heller.

– Vi har lagt en omstruktureringsbesparing på finansförvaltningen. Men vi kan inte bara lösa problemen med besparingar, förklarade Wallentheim för Frilagt.

Hon hoppas på att en genomlysning av alla verksamheter ska rädda situationen.

Fullmäktigeledamöterna hade inte hunnit se budgetförslaget, men fick under sammanträdet veta att skattehöjning inte var aktuellt.

Debatten gled stundtals över i något av en budgetdebatt eftersom många ledamöter ansåg att delårsbokslutet borde vara en varningsklocka inför för den kommande budgeten.

Lena Wallentheim fick, liksom de andra ledamöterna i den styrande minoriteten, viss kritik för att inte ha vidtagit tillräckligt tuffa åtgärder.

Patrik Jönsson (SD) liknade kommunens ekonomiska situation vid Ebberöds bank.
Patrik Jönsson (SD) liknade kommunens ekonomiska situation vid Ebberöds bank.

– Det enda som går i hög hastighet i kommunen är ekonomins förfall, sa Patrik Jönsson (SD) apropå höghastighetstågen.

Revisorerna var mycket oroade över det prognostiserade resultat på minus 14,9 miljoner eller egentligen 70 miljoner kronor, om inte avkastningen på pensionsmedel räknas med. Likaså över att nettokostnaderna förväntas öka med 5,2 procent och skatteintäkterna med 3,3 procent.

Patrik Jönsson liknade läget vid Ebberöds bank och fortsatte med att ifrågasätta kommunens vilja till medborgardialog, exempelvis när det gäller musikpaviljongen.

– Skandalerna bara fortsätter och fortsätter, sa han.

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Pär Palmgren(M) ville se åtgärder.

Pär Palmgren (M) kallade delårsbokslutet en kraftig varningssignal och menade att åtgärder måste vidtas.

– Det hjälper inte med enstaka plus i finansförvaltningen, intäkterna måste överstiga utgifterna, dundrade han.

Lena Wallentheim svarade att det inte fanns någon i salen som inte kände en djup oro för den ekonomiska situationen i kommunen.

– Det kommer säkerligen att bli många tuffa beslut i både kommunfullmäktige och nämnder, sa hon.

Hon tyckte inte om Patrik Jönssons tal om fortsatta skandaler.

– Om vi håller på och pratar så kommer vi aldrig att lyfta Hässleholm, sa hon.

Hon betonade att de ekonomiska problemen inte uppstått det senaste året.

– Det har gått ett antal år utan att de ansvariga bromsat i tid, sa hon och bollade tillbaka ansvaret till alliansens tid vid makten.

Björn Widmark (FV) var också inne på att underskottet byggts upp under längre tid.

– År efter år har vi hört att revisorerna varit bekymrade över den ekonomiska situationen. Men man skulle nästan kunna väntat sig lite skarpare ord från dem i år, sa han och uppmanade Lena Wallentheim att agera omedelbart.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se