Gruppen-3a-328x120

De raderade mejlen i framtidens lagbok?

En seger för öppenheten och rätten till insyn. Så beskriver juristen Viktor Robertson betydelsen av rättsprocessen kring de raderade mejlen i Hässleholms kommun. – Både Justitiekanslerns beslut och den tidigare domen i Högsta förvaltningsdomstolen är principiellt väldigt viktiga, säger han. På torsdag, den 5 november, finns fallet med i Den nya välfärdens tidning som distribueras […]

Nytt budgetförslag utan skattehöjning

Den styrande minoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hässleholm blev på måndagen klara med sitt reviderade budgetförslag för 2016-2019. Ett pressmeddelande skickades ut strax efter att kvällens kommunfullmäktige inletts. På fullmäktige blev debatten lång om det ekonomiska läget. Det ledde till att flera ärenden fick bordläggas, bland annat Jeanette Thelanders motion om obligatorisk utbildning […]