torsjö live vers2

Stopp för lagning av slamtorkbäddarna

Det kommunala bolaget Hässleholms vatten har stoppat sin påbörjade lagning av slamtorkbäddarna bakom reningsverket, där avloppsslam med tungmetaller kunde läcka ut i naturen, i väntan på direktiv från miljökontoret. Frågan har behandlats i bolagsstyrelsen som också fattat beslut om ny vd efter Henrik Brink. I januari tillträder Björn Ericson, som lämnar en tjänst som chef […]