Fick andra handlingar än han begärt om paviljongen

Jerker Thorvaldsson fick på torsdagen, drygt en månad efter sin första förfrågan hos kommunen, ett brev med handlingar från utredningen av om musikpaviljongen skulle bli byggnadsminne. Det var länsstyrelsens underrättelse om att ansökan om byggnadsminnesförklaring kommit in och länsstyrelsens beslut att avslå den – men inte Jakob Ruters mejl som länsstyrelsen tog som ett besked […]