torsjö live vers2

Fick andra handlingar än han begärt om paviljongen

Fick andra handlingar än han begärt om paviljongen

Jerker Thorvaldsson fick på torsdagen, drygt en månad efter sin första förfrågan hos kommunen, ett brev med handlingar från utredningen av om musikpaviljongen skulle bli byggnadsminne. Det var länsstyrelsens underrättelse om att ansökan om byggnadsminnesförklaring kommit in och länsstyrelsens beslut att avslå den – men inte Jakob Ruters mejl som länsstyrelsen tog som ett besked om att kommunen inte var intresserad av att skydda paviljongen, vilket ledde till avslaget.

– Det var inte de handlingar jag bett om, konstaterar Jerker Thorvaldsson.

Jerker Thorvaldsson läste att Julia Cronqvist på länsstyrelsen hade varit i kontakt med kommunen och fått veta att det inte fanns förutsättningar för att bevara paviljongen på sin plats i Officersparken – och att den därför inte kunde bli byggnadsminne. Han ville veta vem på kommunen som hade uttalat sig om detta, om det fattats ett formellt beslut och han begärde ut dessa som han antog måste vara offentliga handlingar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt berättat visade det sig att länsstyrelsen grundade sin bedömning av kommunens inställning på ett mejl från mark- och exploateringschefen Jakob Ruter. Det var dock inte ett formellt yttrande. Det var inte diariefört, men när Frilagt frågade efter det i måndags diariefördes det.

Frilagt kontaktade på torsdagen kommunens handläggare Alexander Haglund och undrade varför Jerker Thorvaldsson inte fått mejlet, trots att han uttryckligen bett att få kopia på vad kommunen skickat till länsstyrelsen i ärendet.

Svar som inte existerar

– Det skedde som sagt inget beslut angående byggnadsminnesförklaringen då det aldrig kom in någon förfrågan om ett sådant från länsstyrelsen, därmed kunde jag inte heller skicka detta till Jerker Thorvaldsson. I sitt mejl begärde han alltså ett svar som inte existerar på en fråga som inte ställts, skriver Haglund, men förklarar inte varför han kunde skicka andra handlingar som Thorvaldsson aldrig bett om.

Haglund menar att Ruters mejl inte innehåller svar på någon förfrågan och inget beslut, utan bara information om tidigare händelser i ärendet.

Sedan undrar Haglund om Frilagts redaktör tror att Thorvaldsson är intresserad av ”mejlet med bakgrundsinformation” och lovar att i så fall posta det också.

Frilagt får be om nytt utskick

Frilagt bekräftar att intresse finns och ber Haglund skicka mejlet till Thorvaldsson. Haglund lovar göra detta under fredagen.

– Konstigt att han svarar så, att det inte finns någon förfrågan från länsstyrelsen och därför inget svar. Det han skickade var ju kommunens inställning i frågan, säger Jerker Thorvaldsson.

Han tycker också att kommunens handläggning tagit alldeles för lång tid.

– Lite svagt att man inte får svar, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
17/11 Frilagt bjöds inte till presskonferens
3/12 Allvarlig JO-kritik mot kommunens diarieföring
7/12 Wallentheim vill ta tag i diarieföringen
13/1 Diarieför fortfarande inte handlingar i tid
14/1 Tomma postlistor och ångrad diarieföring

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se