torsjö live

Frilagt bjöds inte till presskonferens

Frilagt bjöds inte till presskonferens

Finjasjöarbetsgruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till presskonferens om Finjasjöns status.

Varken kommunjuristen Magnus Gjerstad, kommunikationschefen Hanna Gardell eller kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill kritisera de ansvariga som på planeringsingenjör Per Nilssons förslag beslöt att bara inbjuda Norra Skåne, Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad till presskonferensen.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) ser ett behov av fortsatt utbildning i offentlighetsprincipen. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Jag har ingen beslutanderätt över andra förvaltningar och nämnder, meddelar Lena Wallentheim i ett sms, men betonar också, som hon tidigare flera gånger sagt, att kommunen ska stå för öppenhet och att handlingar ska skötas på ett korrekt sätt.

Hanna Gardell är inne på samma linje.

– Jag har rekommenderat alla kommunens verksamheter att behandla alla som vill ha kommunens information lika. De som aktivt hör av sig ska få information. Syftet är ju också att nå ut, säger hon.

Vad tycker du behöver göras för att det här ska fungera bättre?

– Jag är inte säker på att det fungerar så dåligt, det är din bild av det, säger hon.

Magnus Gjerstad kan tänka sig att det går att bjuda in vissa och inte andra.

Kommunjuristen Magnus Gjerstad. Foto: Urban Önell
Kommunjuristen Magnus Gjerstad. Foto: Urban Önell

– Jag vet inte om man kan åberopa någon rätt att vara med på presskonferens. Du har ju inget utgivningsbevis för din blogg, säger han.

Man behöver inte ha utgivningsbevis för nättidningar, men jag ska skaffa det. Skulle det ha någon betydelse i det här sammanhanget?

– Om de till exempel kallar tidningar och andra med utgivningsbevis till presskonferens, säger han.

Han vill inte hålla med om att inbjudan till en presskonferens är en allmän handling som borde ha diarieförts.

– Ansvaret ligger hos cheferna. Jag har ingen befogenhet att säga åt dem vad de ska göra, hävdar han.

Beslutet om vilka som skulle bjudas in till presskonferensen togs i enighet i Finjasjögruppen, efter förslag av Per Nilsson. Nu kan han inte försvara det.

– Jag bara sa vilka jag ville skicka till. Det bara blev så. Det var väl en miss, men inget illasinnat, säger han.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke förklarar att alla intresserade självklart har rätt till kallelser till presskonferenser. Sändlistan ska följas. Alla ska behandlas lika.

– Om de gör ett avsteg måste de kunna motivera det, säger han.

I förvaltningslagen finns krav på opartiskhet. Myndigheter har också en långtgående serviceskyldighet och måste göra sina bedömningar sakligt och opartiskt.

– Det finns en princip om opartiskhet och objektivitet. Sedan behöver de inte släppa in vem som helst på en presskonferens. Man kan kräva ackreditering, exempelvis för personer som bevisar att de arbetar för media, säger Nils Funcke.

Dessutom ser han det som självklart att en kallelse till presskonferens är en allmän handling som ska diarieföras.

Ernst Herslow (FV), ledamot i tekniska nämnden, tycker att Finjasjöarbetsgruppens agerande verkar vara ”uppåt väggarna”.

– Konstigt att de ska sitta och filtrera, säger han.

Han tycker att det måste finnas någon konkret motivering för att utesluta någon från information om en presskonferens. Han kan dock inte komma på något skäl som skulle vara giltigt.

– Det är ju offentliga handlingar. Det blir också lite löjligt att mörka information som vem som helst kan komma över dagen efter, säger han.

Han tänker ta upp frågan vid tekniska nämndens arbetsutskotts nästa sammanträde.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
1/11 Vill hindra journalist och ta olaglig timtaxa 
17/11 Frilagt bjöds inte till presskonferens

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se