torsjö live vers2

Kommunen planterade själv in vattenpest

Kommunen planterade själv in den främmande vattenväxten vattenpest som nu håller på att ta över Sjörrödsbukten i Finjasjön. – Jag hade ingen aning om att kommunen planterade in den, säger Per Nilsson på tekniska avdelningen, sammankallande i Finjasjöarbetsgruppen. Magle våtmark var nyanlagd när vattenpesten planterades in i dammarna 1995, tillsammans med flera andra sorters växter: […]

Frilagt bjöds inte till presskonferens

Finjasjöarbetsgruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till presskonferens om Finjasjöns status. Varken kommunjuristen Magnus Gjerstad, kommunikationschefen Hanna Gardell eller kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill kritisera de ansvariga som på planeringsingenjör Per Nilssons förslag beslöt att bara inbjuda Norra Skåne, Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad till presskonferensen. – Jag har ingen beslutanderätt över andra förvaltningar […]