torsjö live vers2

Förorenad bäck ännu varmare i vinterkylan

Förorenad bäck ännu varmare i vinterkylan

Den förorenade Sötekärrsbäcken mitt emot reningsverket var ännu varmare när miljökontoret på tisdagen var på plats med en termometer. Hela nio grader uppmättes i vattnet närmast Hovdalavägen, trots att det var flera minusgrader i luften.

Miljöchef Sven-Inge Svensson tror inte att reningsverket har med uppvärmningen att göra utan vill hellre ställa frågor till Hässleholm Miljö och Försvarsmakten.

Frilagt berättade nyligen om bäcken som inte fryser trots att övriga vattendrag i närheten är isbelagda. Frilagts mätning visade en temperatur på sju grader.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trots den stränga kylan har det inte blivit tjäle i marken i slänterna vid den övre delen av bäcken. Det isfria partiet har till och med ökat efter Frilagts mätning. Längst ner mot Finjasjön är bäcken dock frusen.

Miljökontoret har nu varit på plats, men har inga svar på varför Sötekärrsbäcken värms upp, trots vinterkylan. Vattentemperaturen har nu ökat, från sju till nio grader.
Miljökontoret har nu varit på plats, men har inga svar på varför Sötekärrsbäcken värms upp, trots vinterkylan. Vattentemperaturen har nu ökat, från sju till nio grader.

Miljökontoret uppmätte fem plusgrader i en gammal oanvänd brunn i närheten där vattnet kan antas bestå av områdets befintliga grundvatten.

– Uppvärmningen i bäcken kan alltså inte bara bero på att det kommer dit grundvatten, säger Sven-Inge Svensson.

Det var två plusgrader i vattnet i reningsverkets damm vid Hovdalavägen, det så kallade våtmarksfiltret som också benämns Sjörrödsdammen, mitt för där bäcken är avgrävd. Större delen av dammen är isbelagd, utom en bit intill vägen, vilket skulle kunna tyda på att vatten infiltrerar under vägen och ut i bäcken. Temperaturskillnaden gör dock att Sven-Inge Svensson anser det osannolikt.

Han tror inte att problemet kan komma från reningsverkets verksamhet överhuvudtaget. Istället funderar han på om uppvärmningen kan bero på en läcka i fjärrvärmenätet eller något som har med den tidigare militära verksamheten på garnisonsområdet att göra.

Miljökontoret har skickat förfrågningar om fenomenet till Hässleholm Miljö, som ansvarar för fjärrvärmen, och till Försvarsmaktens generalläkare, som ansvarar för miljötillsynen där.

– Bäcken har så hög temperatur och rörelsen i vattnet är så liten att det är mer logiskt om det är en mindre mängd hett vatten som rinner till, säger Svensson.

Närmaste fjärrvärmeledningar finns dock på garnisonsområdet. Frågan är om en läcka därifrån skulle kunna ge så hög temperatur.

Sven-Inge Svensson har också funderat på om värmeutvecklingen, eller en del av den, kan bero på kemiska reaktioner.

Den kemiska sammansättningen i vattnet är märklig med bland annat mycket höga salt- och kalciumhalter, tungmetaller, näringsämnen och bakterier.

Sven-Inge Svensson avfärdar att salthalterna skulle komma från vägsalt.

– Det är betydligt högre salthalter här än vi sett vid mätningar i vägkanter på andra håll, säger han.

Kalciumnivåerna kan inte heller förklaras av vägsalt eftersom det är natriumklorid och inte kalciumklorid som används här.

Miljökontoret är fortfarande frågande inför uppvärmningen.

– Vi hittar ingen logisk förklaring. Det här är en gåta, säger Sven-Inge Svensson.

Möjliga sätt att komma vidare kan vara nya provtagningar och att gräva eller borra för att hitta tillflödet. Miljökontoret har ännu inte fattat beslut om ytterligare åtgärder.

– Frågan är hur stort problemet är i ett Finjasjöperspektiv. Det verkar vara ganska lokalt, säger Sven-Inge Svensson.

Andra fakta talar dock för att föroreningarna kan ha spritt sig över ett större område. Resultaten från länsstyrelsens vattenprover i bäcken från april 2015 liknar provresultaten i Linus Jepssons brunn vid huset som han tvingades riva på grund av att Hässleholms vatten hävdade skyddsavstånd till reningsverket. Skillnaden var att brunnen, som Hässleholms vatten skyndade sig att gräva igen så snart huset var rivet, innehöll ännu kraftigare föroreningar. Även brunnen vid det hus Jepsson nu äger i närheten har förhöjda halter av till stor del samma ämnen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se