torsjö live vers2

JO-anmäler hantering av mejl om paviljongen

Hässleholms kommuns hantering av ansökan om byggnadsminne för musikpaviljongen kan bli ett fall för JO. Peter Alf, en av de tre som gjorde ansökan hos länsstyrelsen, har JO-anmält kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter för att han inte diarieförde sitt mejl till länsstyrelsen. Alf ifrågasätter också om Ruter hade mandat att uttala sig för kommunens […]

Konsten att våga se verkligheten

  Eftertänksamhet. Analys. Självrannsakan. Verklighetsuppfattning. Bara en del exempel på var de flesta av oss brister dagligen och som inte sällan ger upphov till allt för snabba, och oftast ogrundade, omdömen om våra medmänniskor. Det är tillåtet att ifrågasätta. Det är tillåtet att ha en annan uppfattning än den minoritet som via press, radio och […]