Gruppen-3a-328x120

JO-anmäler hantering av mejl om paviljongen

JO-anmäler hantering av mejl om paviljongen

Hässleholms kommuns hantering av ansökan om byggnadsminne för musikpaviljongen kan bli ett fall för JO.

Peter Alf, en av de tre som gjorde ansökan hos länsstyrelsen, har JO-anmält kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter för att han inte diarieförde sitt mejl till länsstyrelsen. Alf ifrågasätter också om Ruter hade mandat att uttala sig för kommunens räkning i frågan.

Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, har JO-anmält mark- och exploateringschefen Jakob Ruters handläggning av frågan om musikpaviljongen skulle bli byggnadsminne. Foto: Berit Önell
Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, har JO-anmält mark- och exploateringschefen Jakob Ruters handläggning av frågan om musikpaviljongen skulle bli byggnadsminne. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat lät Ruter bli att diarieföra ett mejl han skrev till länsstyrelsen i ärendet. Mejlet bidrog till länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om byggnadsminne eftersom det visade att kommunen inte hade intresse av att bevara paviljongen på sin nuvarande plats i Officersparken. Möjligheten att bevara en byggnad är en av förutsättningarna för byggnadsminnesförklaring.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jerker Thorvaldsson begärde att få ut beslut och andra underlag om kommunens inställning till frågan om byggnadsminne, men fick inga handlingar förrän Frilagt ifrågasatt handläggningen. Först då diariefördes handlingen.

– Frågan är om Jakob Ruter begått tjänstefel eller något annat fel genom att inte diarieföra handlingen, säger Peter Alf.

Han anser också att det var märkligt att Jakob Ruter skulle uttala sig för kommunens räkning utan inblandning av någon annan.

– Det kan inte åligga en enskild tjänsteman att uttala sig i ett sådant ärende, säger han.

Ruter har förklarat att han inte ansåg att hans mejl var en allmän handling eftersom det inte var ett formellt yttrande som länsstyrelsen hade begärt in. Det var huvudsakligen en redogörelse för tidigare fattade beslut om musikpaviljongen.

Dock använde länsstyrelsen det som underlag och drog av det slutsatsen att kommunen tänkte genomdriva sina planer på att flytta paviljongen för att Jakob Karlssons K-Fastigheter ska kunna bygga femvåningshus i Officersparken. Därför fanns det inte förutsättningar att skydda paviljongen som byggnadsminne.

På måndag tar kommunfullmäktige upp en SD-motion om att ändra detaljplanen och förbjuda  bostadsbyggande för att bevara paviljongen på platsen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se