torsjö live vers2

Stora besparingar krävs i omsorgen

Stora besparingar krävs i omsorgen

Annelie Thurn, till vänster, och Brita Nilsson är förvånade över förslaget att avveckla Solhaga dagverksamhet i Hässleholm. Foto: Berit Önell
Annelie Thurn, till vänster, och Brita Nilsson är förvånade över förslaget att avveckla Solhaga dagverksamhet i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Nära 16 miljoner kronor måste sparas inom omsorgen i Hässleholm i år. På tisdag beslutar politikerna i omsorgsnämnden om flera drastiska förslag från omsorgschef Annika Andersson. De innebär bland annat flytt av dagverksamheten Solhaga för dementa från Hässleholm till Bjärnum, stängning av Senioren, personalminskningar på äldreboenden, effektiviseringar i hemtjänsten med bland annat städning var tredje vecka istället för varannan, inköp av mat via webbtjänster samt slopad hjälp med husdjur, avveckling av trygghetsvärden på Bokeberg, slut med avgiftsfri ledsagning, höjd hemtjänsttaxa med 100 kronor.

Solhaga finns idag i lokaler med egen ingång på Kaptensgården i Hässleholm. Här är öppet sju dagar i veckan och hit kommer cirka 30 personer av de 55 i kommunen som beviljats insatsen. De bor kvar i sina hem med hjälp av anhöriga som genom dagverksamheten får avlastning. På Solhaga får de dementa delta i aktiviteter utifrån behov och önskemål.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Annelies hund Emma är populär på Solhaga.
Annelies hund Emma är populär på Solhaga.

Här finns också hunden Emma som följer med matte Annelie Thurn på jobbet.

– Hon är väldigt uppskattad. En del ringer till och med och frågar om hon är här när de ska komma, berättar hon.

Genom Solhagas avveckling hänvisas de dementa till dagverksamhet på Lyckåsa i Bjärnum.

– Jag tror att många kommer att avstå för att de tycker att det blir för stor strapats att åka till Bjärnum, säger Annelie Thurn, en av de fem  i personalen som alla är undersköterskor med vidareutbildning till silviasystrar.

Silviasystrarna har särskild kompetens att möta dementa personer. I kommunen finns idag sex personer med denna utbildning, en på Lyckåsa och de fem på Solhaga.

Personalen på Solhaga har jobbat här sedan verksamheten startade 2009 som en ”kvalitetshöjning” av demensvården.

– Nu blir det väl en kvalitetssänkning istället, det känns som en tillbakagång, både för demensvården och för oss personligen, säger kollegan Brita Nilsson.

Förändringen innebär att de får andra jobb inom kommunen, vilka vet de ännu inte. Två nya tjänster tillsätts på Lyckåsa.

– Annars kan det bli vad som helst inom omsorgen där det finns vakanser. Våra uppdrag som silviasystrar tycks bara försvinna, förklarar Annelie.

Som silviasystrar har de arbetat med rådgivning och vägledning, handledning av omvårdnadspersonal, information och stöd till anhöriga.

– Vi har kunnat stötta både på boenden och hos anhöriga i hemmet. Om vi har andra tjänster kommer vi inte att hinna med det. Även om det fanns statliga bidrag för silviasystrar har kommunen också lagt pengar på att utbilda oss. Det känns lite snopet, säger Brita.

De förstår inte hur deras 30 gäster ska få plats hos de 17 på Lyckåsa i Bjärnum, om de vill åka dit. Solhaga har också haft kö nästan hela tiden.

– De som väljer att inte åka kan behöva annat stöd, kanske mer hjälp från hemtjänsten eller till och med särskilt boende. Dessutom ska färdtjänsten subventioneras till Bjärnum. Det kan väl inte bli någon jättebesparing, säger Annelie.

Personalen har skickat en skrivelse med sina synpunkter till omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson (S).

Senioren är centrum för en mängd aktiviteter, främst riktade till anhöriga och pensionärer.
Senioren är centrum för en mängd aktiviteter, främst riktade till anhöriga och pensionärer.

Föreningen Senioren har också skickat en skrivelse till omsorgsnämnden, med kopia för kännedom till kommunstyrelsen. Ordförande Bo Mårtensson beskriver en livlig och välbesökt verksamhet som i första hand vänder sig till anhöriga och pensionärer. Nio olika föreningar anordnar olika aktiviteter , nästan 1 000 per år, och föreningen Senioren står för lokal och kafé. Omsorgsförvaltningen betalar enbart hyran.

– För många är Senioren med sitt café en fast punkt i tillvaron, ett andra hem, ett ställe som man går till nästan dagligen för att få någon att prata med, att läsa en tidning eller komma åt internet, skriver Bo Mårtensson.

Föreningarna vill att Senioren ska fortsätta utvecklas på nuvarande plats. Omsorgschefens förslag att sprida ut verksamheten på olika lokaler med samlingssalar i Bokebergsgården och Ehrenborgs äldreboende är de inte intresserade av.

– Seniorens placering och utformning är avgörande för att det fungerar så väl. Lättillgängligt och centralt: Mitt i stan och nära buss och tåg. Det är bara att komma rätt in från trottoaren till fots, med rullator, i rullstol eller med permobil, skriver Bo Mårtensson.

På måndag träffar kommunala pensionärsrådets arbetsutskott Annika Andersson.

En av ledamöterna, Kjell Göran Hansson, har besökt Bokebergsgården och Ehrenborg för att ta reda på hur de skulle kunna fungera för Seniorens verksamhet.

– Om jag är mycket välvillig tror jag att de löser cirka tio procent av behovet av ersättningslokaler, säger han.

Ett problem är att lokalerna inte är tillgängliga hela dagarna, den större lokalen på Bokebergsgården inte alls på dagtid och Ehrenborg först efter lunchen som avslutas klockan 13.30 och möjligen på förmiddagen före lunch.

– Frågan om föreningens expeditioner är helt olöst, konstaterar han.

I sparförslaget står att dessa ´´ avgörs av andra beslut och kan inte redovisas idag”.

Kjell Göran Hanssons slutsats är att Senioren får läggas ned om sparförslaget genomförs.

Siv Nilsson, ordförande i Anhörigföreningen, hoppas att det inte ska behöva bli så illa.

– Men det är ett helt orealistiskt förslag, säger hon.

Hon anser att det är stor skillnad på läget för Senioren, nära stationen och centrum, jämfört med Bokebergsgården.

– Detta drabbar anhöriga hårt, säger hon.

Även flytten av Solhaga och flera andra av sparförslagen påverkar anhöriga.

– Jag hör hela tiden hur bra verksamheten på Solhaga är, säger Siv Nilsson.

Föreningen var kritisk när de fria ledsagartimmarna sänktes från 20 till 10 timmar. Nu försvinner de alltså helt.

– Det slår åter mot de svagaste, de som har svårt att protestera. Men våra anhöriga sparar otroligt mycket pengar till kommunen genom sina insatser, säger Siv Nilsson.

Hon konstaterar också att många kommer att tvingas göra av med sina husdjur när hemtjänsten inte längre hjälper till med dem.

Omsorgschef Annika Andersson föreslår besparingar på nära 16 miljoner kronor. Foto: amtryck.se
Omsorgschef Annika Andersson föreslår besparingar på nära 16 miljoner kronor. Foto: amtryck.se

Omsorgsnämnden gick 34,8 miljoner minus 2015. För 2016 fick nämnden 31 miljoner kronor mer i budgeten, men hade begärt 47 miljoner. Alltså fattas 16 miljoner.

– Men vi skulle behöva spara mer. Nu har vi inte räknat med volymökningar och sådana kommer vi att ställas inför, säger Annika Andersson.

Hon tror att det kan behöva sparas 17-18 miljoner till.

– Det är klart att det blir tufft, säger hon.

Hon tror dock att det kan bli bra att samlokalisera dagverksamheten i Bjärnum.

– Idag är det alla utom de som bor i Hässleholm som måste åka. Alla deltar inte varje dag. Vi får sänka ambitionsnivån med färre öppetdagar, fem istället för sju. Då kan vi reducera personalen och ändå säkerställa kvaliteten, säger hon.

När det gäller Senioren förklarar hon att lokalerna på Bokebergsgården och Ehrenborg idag står tomma stora delar av dagarna.

– Jag hoppas att det går att få det att fungera och att vi kan hitta föreningslokaler i anslutning till samlingssalarna. Men man kan också fundera på om kommunen har ansvar för att ställa upp med föreningslokaler, säger hon.

Hon betonar att hon hoppas att föreningen Senioren kan fortsätta.

– Samarbetet mellan föreningarna bör kunna fortsätta även om inte alla har kontor i samma lokal, säger hon.

Bland besparingarna finns också överflyttning av tjänsten för uppsökande besök hos alla 81-åringar till distriktssjuksköterskorna i hemsjukvården, avgifter för boendestöd och resor till daglig verksamhet inom handikappomsorgen, personligt ombud dras ner från två till en tjänst, höjda priser på matportioner, avveckling av servicetjänster enligt lagen om valfrihet och indragning av smakportioner för personalen på särskilda boenden.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se