torsjö live

Förbud att öppna nybyggda förskolan

Miljönämnden har förbjudit den nybyggda förskolan i Bjärnum att öppna innan misstänkt förorenade massor som använts vid byggnationen har kontrollerats och godkänts eller tagits bort. Kommunens tekniska förvaltning ifrågasätter varför miljökontoret plötsligt frågar efter massornas ursprung när de inte gjort det tidigare. – Vi har inte vetat att de använt avfall på det här sättet […]

Musikpaviljongen tillfälligt räddad

Motionen om att ändra i detaljplanen för att rädda musikpaviljongen får vänta en månad. Det blev resultatet av mer än två timmars debatt vid måndagskvällens kommunfullmäktige som lockade en stor åhörarskara till församlingshuset. John Bruun (L) begärde återremiss med motiveringen att beslutsunderlaget var för bristfälligt. Bland annat fanns inte länsantikvariens yttrande med i handlingarna. Risken […]