torsjö live vers2

Förbud att öppna nybyggda förskolan

Förbud att öppna nybyggda förskolan

Den nya förskolan Haga i Bjärnum får inte öppna förrän det är klarlagt att de massor som använts inte innehåller farliga föroreningar.
Den nya förskolan Haga i Bjärnum får inte öppna förrän det är klarlagt att de fyllnadsmassor som använts inte innehåller farliga föroreningar.

Miljönämnden har förbjudit den nybyggda förskolan i Bjärnum att öppna innan misstänkt förorenade massor som använts vid byggnationen har kontrollerats och godkänts eller tagits bort.

Kommunens tekniska förvaltning ifrågasätter varför miljökontoret plötsligt frågar efter massornas ursprung när de inte gjort det tidigare.

– Vi har inte vetat att de använt avfall på det här sättet tidigare, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Miljökontoret fick kännedom om att avfall i form av både schaktmassor och matjord använts på fastigheterna där nya förskolor byggts i Bjärnum, Vinslöv och Tyringe. Ansvariga på tekniska förvaltningen och byggbolaget Skanska kunde inte redogöra för massornas kvalitet. Främst gäller det en del av massorna som kommer från Fasab Mark AB:s mellanlagringsplats för massor på Läreda industriområde där miljökontoret redan tidigare anmärkt på bristfällig kontroll av föroreningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I Tyringe hade inte så mycket massor använts, men för både Vinslöv och Bjärnum beslöt vi om förbud att använda lokalerna, berättar Sven-Inge Svensson.

Beslutet fattades den 10 december. Då pågick redan förberedelserna för att öppna förskolan i Vinslöv och bjuda in till högtidlig invigning den 14 januari med kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) som talare.

– Vi fick rätt så skarpa reaktioner från kommunledningen på förbudet. Politikerna undrade varför vi inte sagt något innan – men vi visste ju inte om det innan, förklarar Sven-Inge Svensson.

Sedan visade det sig att problemet inte var så stort i Vinslöv. Massor med oklart innehåll fanns bara i en ledningsgrav på cirka 70 centimeters djup.

– Vi bedömde att det inte var någon fara för barnens hälsa där, så de kunde öppna som planerat, berättar Svensson.

Byggarbetena på den nya förskolan är snart klara, men nu måste massor på tomten, och till och med under lokalerna, undersökas.
Byggarbetena på den nya förskolan är snart klara, men nu måste massor på tomten, och till och med under lokalerna, undersökas.

Värre är det i Bjärnum där betydligt mer misstänkta massor använts, cirka 1 000 kubikmeter, och en del av dem dessutom ligger under de nybyggda lokalerna.

– Det är verkligen trist att de ansvariga inte haft bättre kontroll på vad de använt för massor. I Bjärnum hade de tidigare sanerat mark för cirka sex miljoner kronor och sedan är det ändå inte rent. Nu vill vi ha in en provtagningsplan och om de nu tar prover och redovisar bra värden i tid kanske de ändå kan starta som planerat, säger Sven-Inge Svensson.

På fredagen hävdade projektchef Mats Olsson på tekniska förvaltningen i en skrivelse till miljökontoret att det saknas grund till förbudet att använda fastigheten i Bjärnum. Dessutom försvarade förvaltningen sig med att miljökontoret har tillsyn över Fasab Mark AB.

Miljökontoret skrev på måndagen ett skarpt svar för att klargöra vad som föranlett miljökontorets agerande.

Användning av avfall för anläggningsändamål kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt och är det alltid om användningen sker på en plats där det krävs särskild hänsyn.

– En förskola, där barn löper risk att exponeras för eventuella föroreningar, är tveklöst en plats där det krävs särskild hänsyn, skriver Sven-Inge Svensson tillsammans med handläggande miljöinspektör.

Innehavaren av avfallet måste ta reda på om det finns en risk och hur stor den är och måste kunna redovisa innehållet i massorna för tillsynsmyndigheten.

Miljökontoret förklarar att det stämmer att krav inte tidigare ställts på redovisning av massor som tekniska förvaltningen använt vid olika projekt.

– Anledningen till detta är att tekniska förvaltningen aldrig informerat miljökontoret om att de använder sig av avfall vid sina exploateringsprojekt, skriver miljökontoret.

Sven-Inge Svensson utesluter inte att förvaltningen gjorts sig skyldig till miljöbrott. Miljökontoret kommer nu att utreda på vilka andra platser tekniska förvaltningen använt avfall vid exploateringsprojekt.

Massorna på Fasabs mellanlagringsplats kommer bland annat från grävarbeten i gator där fjärrvärme ska läggas ner.

– Där kan finnas lite av varje, säger Sven-Inge Svensson.

Han förklarar att miljökontoret kritiserat företaget för att det bara tar ett markprov om året och inte säkrar det som provtagits utan fortsätter att fylla på i samma hög.

– Miljökontorets tillsyn över Fasab Mark AB innebär inte något slags carte blanche att använda avfall därifrån utan kontroll.

Christer Pettersson, verksamhetschef  för kommunens förskolor, berättar att han fått besked att följa den uppgjorda planeringen för nya Haga förskola i Bjärnum, en förskola med plats för 90 barn på fem avdelningar. Personalen har inte heller informerats om de eventuella föroreningarna.

Planen är att nycklarna ska överlämnas i nästa vecka och att förskolan ska öppna i början på mars.

– Jag har fått veta att det inte ska vara några problem, säger Christer Pettersson.

Förskolan i Tyringe ska öppna i början på maj.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se