torsjö live vers2

Fysisk aktivitet åt alla

2015-02-05 var psykiatrikern David Eberhards föreläsare vid en konferens i Växjö, där deltog en mängd lärare, skolchefer, rektorer och skolpolitiker från hela landet inklusive gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Aida Hadzialic ville höja lönerna för att läraryrket ska klättra uppåt på statusstegen, men där fick hon bara delvis medhåll av föreläsaren, och här belystes också flera andra dagsaktuella och viktiga skolfrågor. David Eberhards […]