torsjö live

Första provsvaren förklarar inte fiskdöd

Orsaken till fiskdöden i Tormestorpsån är fortfarande oklar. De första preliminära svaren på vattenproverna visar en fosforhalt på 37 mikrogram per liter, vilket är ungefär där den brukar ligga i Tormestorpsån. Det har nu gått en vecka sedan cirka 1 000 döda mörtar hittades längs vägen till Hovdala slott, i ett dike som har förbindelse med […]

Skolpersonal vill rädda restaurangskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tillfälligt intagningsstopp på Hässleholms restaurangskola till hösten eftersom få elever har sökt utbildningen. Jacobsskolans personal har redan skickat en protestskrivelse till skolpolitikerna. Den skickades på måndagen även som insändare till de lokala tidningarna, underskriven av hela 82 anställda på skolan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har nu gett tjänstemännen i uppdrag att […]