Gruppen-3a-328x120

Skolpersonal vill rädda restaurangskolan

Skolpersonal vill rädda restaurangskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tillfälligt intagningsstopp på Hässleholms restaurangskola till hösten eftersom få elever har sökt utbildningen. Jacobsskolans personal har redan skickat en protestskrivelse till skolpolitikerna. Den skickades på måndagen även som insändare till de lokala tidningarna, underskriven av hela 82 anställda på skolan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har nu gett tjänstemännen i uppdrag att tydligare beskriva konsekvenserna av förslaget inför nämndens sammanträde den 24 mars.

De flesta elever får jobb efter att ha gått Hässleholms restaurangskola, ändå har antalet sökande minskat kraftigt de senaste åren. Bilden är från kommunens hemsida.
De flesta elever får jobb efter att ha gått Hässleholms restaurangskola, ändå har antalet sökande minskat kraftigt de senaste åren. Bilden är från kommunens hemsida.

Bara sju elever har sökt restaurang- och livsmedelsprogrammet i höst. Förra året var det åtta. Alldeles för lite, anser tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen, som har gått igenom underlaget för samtliga utbildningar inför beslutet om vilka utbildningar som ska starta till hösten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tjänstemännen föreslår extra satsning på marknadsföring av restaurangskolan under nästa läsår för att få upp söktrycket till året därpå.

Skolpersonalen anser att nollintag och marknadsföring är en riktigt dålig idé.

– Tyvärr så verkar BUF inte ha lärt sig något av de andra gångerna man har gjort samma sak. Intagningsstopp med åtföljande extra marknadsföringsinsatser prövades på träprogrammet och textilprogrammet. Bägge gångerna misslyckades man rejält. Träprogrammet är nu nedlagt och textilprogrammet stängs ner i juni 2017, skriver de anställda.

De anser att förslaget är ett mycket bakvänt sätt att hantera en dipp i söktrycket.

– Först skickas en kraftig signal ut att programmet är på fallrepet och kanske kommer att läggas ner. Därefter satsar BUF pengar och resurser på marknadsföringsåtgärder för att försöka förmå eleverna att söka till programmet året därpå. Men vilka elever söker till ett program som riskerar att läggas ner? Inga!

Skrivelsen innehåller ett antal förslag till andra åtgärder. Förvaltningen bör först och främst få i uppdrag att genomföra ett studiebesök på restaurangprogrammet i Kristianstad som har fler sökande än de kan ta emot.

– Låt oss lära och inspireras av de som lyckas, skriver personalen och menar att tjänstemännen i Hässleholm utifrån dessa erfarenheter skulle kunna lägga upp en effektiv marknadsföringskampanj till nästa valomgång.

Kontakt borde också tas med elever som inte kom in på utbildningen i Kristianstad och bjuda in dem till ett studiebesök på restaurang- och livsmedelsprogrammet i Hässleholm.

Skolledningen på Jacobsskolan föreslås få i uppdrag att omorganisera programmet för att minska kostnaderna under en övergångsperiod.

Personalen påminner om att det inte är första gången det blir protester när skolpolitikerna försöker lägga ner yrkesprogram i Hässleholm. Häromåret var det industriprogrammet, halva fordonsprogrammet och halva barn- och fritidsprogrammet som var i fara.

-Det stoppades efter kraftiga protester från kollegiet, skolledningen, elever och näringslivet. Fortsätter det så här kommer det snart inte finnas några yrkesprogram kvar i Hässleholm. Detta kommer att drabba alla de elever som inte vill satsa på en akademisk karriär, skriver de anställda.

De är övertygade om att ett brett utbud av utbildningar, såväl teoretiska som praktiska, behövs i Hässleholm.

– Vi är också fast övertygade om att det finns ett behov och intresse av att arbeta i restaurangnäringen i en expanderande kommun som satsar både på snabbtåg och höghus, avslutar de.

Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Foto: Urban Önell

I någon mån fick de kanske gehör redan vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i torsdags.

– Vi sa att vi måste ha kompletterande uppgifter för att kunna ta ställning. Från politikens sida är vi inte så glada för att intagningen skulle nollas, det här är ett tjänstemannaförslag, säger Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Hur mycket ett nollintag under ett läsår skulle spara i pengar nämns inte i förslaget.

– Vi pratar om en summa som inte är så stor, kanske 300 000 kronor, säger Fors.

Han säger att personalens skrivelse inte formellt behandlades i arbetsutskottet eftersom den kom in så sent, dagen före sammanträdet. Men flera av frågeställningarna i skrivelsen diskuterades ändå.

– Vi pratade bland annat om varför det är annorlunda i Kristianstad. Vi ska titta på det, men en skillnad där är att de även har bageriutbildning som kan väljas från årskurs två. Vi vet inte om det är den som är så populär, säger Joachim Fors.

Han tror personligen att det kan vara bättre att vidta andra åtgärder än ett nollintag.

– Om vi nollar nu, hur motiverar vi eleverna att söka nästa år, undrar även han.

Nämnden kommer vid sitt sammanträde i nästa vecka inte att besluta om några åtgärder för att marknadsföra utbildningen. Ärendet gäller enbart vilka utbildningar som ska starta i höst. Olika aspekter måste beaktas, bland annat de ekonomiska. Barn- och utbildningsnämnden har fått fem miljoner kronor mindre i budgeten och måste spara någonstans.

Tjänstemännens förslag om nollintag ligger kvar och kommer att behandlas av nämnden den 24 mars.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se