Kraftig övervärdering av Havremagasinet

Kommunens kostnad för att köpa Havremagasinet av kommunala bolaget Hibab överstiger kraftigt värderingen från i juni 2015, enligt det förslag som fullmäktige på måndag tar ställning till. Fastigheten värderades i fjol till åtta miljoner kronor och värdet i färdigt och uthyrt skick bedömdes till 30-35 miljoner kronor. Nu räknar tekniska nämnden med ett fastighetsvärde på […]