torsjö live

Reningsverket måste åtgärda sättningar

Reningsverket måste åtgärda sättningar

Reningsverkets så kallade bräddmagasin, som ska ta emot orenat avloppsvatten vid tillfälligt höga nivåer, en damm utan tätning, måste förstärkas på grund av sättningar i marken. Annars kan orenat avloppsvatten läcka ut. Foto: Berit Önell
Reningsverkets så kallade bräddmagasin, som ska ta emot orenat avloppsvatten vid tillfälligt höga nivåer, en damm utan tätning, måste förstärkas på grund av sättningar i marken. Annars kan orenat avloppsvatten läcka ut. Foto: Berit Önell

Sättningar kan orsaka läckage från Hässleholms reningsverks så kallade bräddmagasin där orenat avloppsvatten hamnar vid för höga flöden. Därför påbörjades på fredagen arbetet med att höja jordvallen vid den ena sidan som sjunkit ner en bra bit.

Magasinet har varken tät botten eller sidor utan är bara ett hål i marken. Men Karl-Axel Axelsson (C ), ordförande i det kommunala bolaget Hässleholms vatten, försäkrar att det är gjort enligt tillstånd från länsstyrelsen.

Magasinet innehåller inget vatten just nu, men bottnen är täckt av svart, kompostliknande och illaluktande material.
Magasinet innehåller inget vatten just nu, men bottnen är täckt av svart, kompostliknande och illaluktande material.

Ett stort antal lastbilslass med jord och kompost placerades under fredagen vid kanten av bräddmagasinet, precis innanför stängslet på reningsverkets norra sida.

Inget vatten syns i gropen, bara ett svart, kompostliknande och illaluktande material. I ena änden finns en brunn på bottnen där vattnet kan rinna in. I andra änden står ett upphöjt rör för avrinning om magasinet skulle bli fullt, vilket det helst inte ska bli.

– Vi ska återställa den tidigare nivån på vallen, berättar reningsverkets driftingenjör Jan Sjöström.

Han förklarar att det handlar om ett utjämningsmagasin som används vid tillfälligt höga nivåer av orenat avloppsvatten.

– Sättningen innebär att det kan finnas risk att magasinet inte kan behålla allt vatten. Det skulle kunna läcka ut om vi inte höll nivån på vallen tillräckligt hög, säger han.

Vallen vid magasinet ska återställas till tidigare nivå, det vill säga 56,6 meter över havet. Till den nivån fattas rätt mycket efter att sättningar fått marken att sjunka ner.
Vallen vid magasinet ska återställas till tidigare nivå efter att sättningar fått marken att sjunka ner.

Enligt Jan Sjöström ingår arbetet i det löpande underhållet av reningsverket.

– Det är inget som påverkar verksamheten, säger han.

Han uppger att Hässleholms vatten under fredagen skickat en obligatorisk anmälan till miljökontoret om att arbetet ska utföras. Ingen kan dock hitta den när Frilagt kontaktar miljökontoret.

Karl-Axel Axelsson säger att han inte känner till arbetet som satts igång på fredagen, inte heller att det finns sättningar vid reningsverket, varken vid bräddmagasinet eller någon annanstans.

– Det kan inte vara någon allvarlig grej, säger han.

Han bekräftar dock att bräddmagasinet inte är gjutet eller har någon annan tätning.

– Sådana magasin är som dammar, säger han.

Finns det då inte risk för läckage av avloppsvatten till grundvattnet?

– Nej, det ska det inte göra, det är gjort enligt tillstånd, säger Axelsson.

Frilagt tittar i tillståndet för reningsverket, men hittar inga närmare instruktioner för hur bräddmagasinet ska vara utformat. I den periodiska besiktning av reningsverket som gjordes hösten 2015 står inte heller något sådant, däremot att tillståndet är gammalt och bör förnyas.

Axelsson vill inte kommentera om sättningar i reningsverket skulle kunna orsaka läckage till Sötekärrsbäcken där en omfattande fiskdöd pågår, vattnet i vintras oförklarligt var uppvärmt och länsstyrelsen för ett år sedan tog prover som visade på en mängd föroreningar.

– Jag har inte hört om någon fiskdöd nu, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se