torsjö live

Inte bara tondöva – även synsvaga

Inte bara tondöva – även synsvaga

Citygrossbutiken växer fram vid Grönängsplan. Bilden är tagen i april när fasaden börjat få färg.
Citygrossbutiken växer fram vid Grönängsplan. Bilden är tagen i april när fasaden börjat få färg.

Inför etableringen av Citygross vid Grönängsplan har det skrivits flera artiklar om denna företagsetablering som höjts till skyarna av närvarande politiker. Det finns ingen hejd på entusiasmen och superlativen haglar över denna överetablering. När journalisten (Norra Skåne 20160317) frågar om det inte vore bättre att bygga bostäder här, får han till svar: ”De som flyttar till Hässleholm måste ha någonstans att handla”. Häpp! Om man lyfter blicken en aning, ska man upptäcka att mitt över gatan finns ett varuhus sedan lång tid tillbaka. Jag förmodar att de boende i området inte alls har behövt svälta. Tvärtom, här finns ett utmärkt sortiment att välja på, trevlig personal och en utmärkt butikschef, som tyvärr har slutat i dagarna.

Då det finns gott om optiker i stan, kunde kommunalråden (även om man bara har ledsyn) ta sig till någon för att skaffa sig något som förbättrar synförmågan. Ett ytterligare bevis för att det inte står rätt till med synen, är den totala oförståelsen för att man förstör den totala miljön i Officersparken.

När nu ”svinalängan” ömsar färg, befästes intrycket att det hade varit bättre och framför allt önskvärt ur miljösynpunkt att bygga bostäder på området. Att få en så dominerande färgsättning (i sig självt vacker, men totalt fel färg på fönstren) mot den helt avvikande färgen på bostäderna intill, ger inte många arkitektoniska stilpoäng. Den fysiska miljön (ökade avgaser och buller ) gör heller inte de närboende överlyckliga precis.

Nu pågår en ombyggnad till rondell i T-korsningen in mot Borggårdsgatan. När butikschefen på Kvantum en gång hörde sig för om Kommunen kunde anlägga en cirkulationsplats, fick han till svar: Det kunde han själv ordna med och dessutom stå för kostnaden! Nu är läget ett helt annat: När Citygross etablerar sig, står kommunen för nästan hela notan. Det är skillnad på företag och företag. Man kan också fråga sig om Kvantum får någon ersättning för minskad tillgänglighet till varuhuset under byggtiden?

Ytterligare ett bevis på det senare, är den nystartade affären som öppnat efter Willys. Har man från kommunens sida uppmärksammat detta? Ja, Miljökontoret har givetvis varit där för att bevaka livsmedelslagarna. Någon uppskattande uppvaktning är det inte i det här fallet tal om. Men å andra sidan, endast åtta nyanställda är väl inget att bry sig om?

Lars Nord
Fritänkare och outsider

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se