torsjö live vers2

Omsorgen behöver 117,6 miljoner mer på tre år

Omsorgen i Hässleholms kommun behöver ytterligare totalt 117,6 miljoner kronor de närmaste tre åren för att klara de ökande driftskostnaderna, främst på grund av att fler personer behöver hjälp. Det framgår av en drygt 40-sidig omvärlds- och verksamhetsanalys som omsorgsnämnden nu beslutat skicka till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. – Det är ett nytt grepp att […]

Kommunen vill riva bostäder för skyddszon

Ska bostäder nära reningsverket i Hässleholm tvångsinlösas och rivas för att kommunen ska skapa en skyddszon i form av ett naturområde kring reningsverket? Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret, säger att ”alla” är överens om ett sådant skyddsavstånd på 300 meter. Enligt Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt på Boverket, lär kommunen inte få igenom den planen om någon […]