torsjö live

Omsorgen behöver 117,6 miljoner mer på tre år

Omsorgen behöver 117,6 miljoner mer på tre år

Omsorgen i Hässleholms kommun behöver ytterligare totalt 117,6 miljoner kronor de närmaste tre åren för att klara de ökande driftskostnaderna, främst på grund av att fler personer behöver hjälp.

Det framgår av en drygt 40-sidig omvärlds- och verksamhetsanalys som omsorgsnämnden nu beslutat skicka till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

– Det är ett nytt grepp att vi skickar ut den nu före sommaren så att den kan leva med i partiernas budgetprocesser, säger Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell

I analysen finns exakta specifikationer av vilka behov omsorgsnämnden anser finns av lokaler, bemanning med mera. Fram till år 2025 finns ett rekryteringsbehov på 384 personer bara för att täcka pensionsavgångarna.

Tidigare har ett utökat behov på 65 miljoner kronor för 2017 lagts fram i budgetberedningen. Det gäller fortfarande.

– Jag förstår att många tar sig för pannan inför ett sådant belopp. Men det är verkligheten. Det är prutat och klart. Vi har en bra kostnadskontroll och det är jag stolt över, säger Thomas Rasmusson.

Samtidigt fortsätter diskussionerna om besparingar för att klara budgeten i år. Några beslut är ännu inte fattade.

Den så kallade referensgruppen har haft sitt första möte tillsammans med konsulten Jan-Inge Hansson som genomlyst hela omsorgsnämnden och sagt att det går att spara mellan 48 och 63 miljoner kronor.

I referensgruppen ingår Thomas Rasmusson, omsorgschef Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunchef Bengt-Arne Persson.

Thomas Rasmusson är i huvudsak positiv till konsultrapporten och referensgruppen.

– Men vi har synpunkter på en del av besparingsförslagen. Vi tar dem med en nypa salt. Det är inte så lätt att räkna hem 50 miljoner, säger han.

En av konsultens iakttagelser var att förtroendet mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden är lågt.

– Referensgruppen är en bro mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. En del har undrat om det verkligen behövs en konsult för att hjälpa till med kommunikationen. Ja, det behövs eftersom det inte har fungerat. Nu står vi inför stora utmaningar och har inte tid att sitta stilla, säger Rasmusson.

Vid första mötet diskuterades mest formerna för arbetet och vem som ska fatta besluten. Då klargjordes att det fortfarande är omsorgsnämnden som ska fatta beslut om sin verksamhet.

Thomas Rasmusson tycker att samsynen redan blivit större.

– Nu måste vi både tänka snabbt och fatta kloka beslut, säger han.

En av de möjliga besparingsåtgärderna på sikt är en förändrad måltidsorganisation. Annika Andersson har sedan tidigare i uppdrag att titta på en ny måltidsorganisation. Som ett led i det arbetet medverkade Inga-Lill Hall vid omsorgsnämndens sammanträde med information om tidigare utredningar i frågan.

– Det finns ett renoveringsbehov på 50-60 miljoner i de befintliga köken. Vi måste nu fundera på om vi ska ha tillagningskök på alla boenden, säger Thomas Rasmusson.

Eftersom ett nytt stort äldreboende planeras i Hässleholm måste beslut troligen fattas redan i höst om detta ska ha ett större kök där mat till fler boenden kan lagas. Vilken organisation som ska gälla i övrigt och om maten ska vara varm, kyld eller fryst kan beslutas först om cirka ett år.

– Det måste vi hinna prova innan vi bestämmer hur det ska bli. Kvaliteten ska vara minst lika bra som idag, säger Rasmusson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se