torsjö live vers2

Hot om 350 000 i vite efter kemikalieutsläpp

Miljönämnden skärper tonen mot Bjestig Träindustri i Bjärnum för att miljö- och hälsofarliga kemikalier hällts ut direkt på marken. Miljönämnden begärde redan för åtta månader sedan att en provtagningsplan för markföroreningar skulle tas fram, men ingenting hände. Därför föreläggs företaget nu vid hot om vite på 350 000 kronor att göra det senast inom tre månader […]