torsjö live vers2

Hot om 350 000 i vite efter kemikalieutsläpp

Hot om 350 000 i vite efter kemikalieutsläpp

Växtligheten är död eller döende och missfärgad efter påverklan från kemikalier som hällts ut. Foto: Miljökontoret
Växtligheten är död eller döende och missfärgad efter påverklan från kemikalier som hällts ut. Foto: Miljökontoret

Miljönämnden skärper tonen mot Bjestig Träindustri i Bjärnum för att miljö- och hälsofarliga kemikalier hällts ut direkt på marken. Miljönämnden begärde redan för åtta månader sedan att en provtagningsplan för markföroreningar skulle tas fram, men ingenting hände. Därför föreläggs företaget nu vid hot om vite på 350 000 kronor att göra det senast inom tre månader och därefter ta prover samt upprätta en rapport.

Företaget riskerar redan åtal för miljöbrott, för både dessa föroreningar och nedgrävt farligt avfall.

Miljökontoret gjorde en oanmäld inspektion i oktober 2015 efter ett anonymt tips om att Bjestig häller ut lösningsmedel och färgrester på marken och även har grävt ner avfall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kemikalier förvarades inte på ett säkert sätt när miljöinspektörerna besökte företaget i höstas.
Farligt avfall förvarades inte på ett säkert sätt när miljöinspektörerna besökte företaget i höstas.

Miljöinspektörerna konstaterade direkt att farligt avfall förvarades utomhus på genomsläppligt underlag och utan invallning. Marken skiftade i olika färger efter att kemikalier hällts ut. Luftreningen var dessutom urkopplad i lokalen.

Företaget tvingades gräva 30 provgropar för att undersöka om farligt avfall grävts ner på företagets innergård. Även vid det tillfället var föreläggandet förenat med hot om vite, 125 000 kronor.

– I flera gropar fanns nedgrävt avfall. Men sedan kan det vara omöjligt att säga vem som grävt ner det och när, förklarar miljöinspektör Daniel Rasmusson.

Bland det nedgrävda avfallet fanns fordonsdelar, metall, glas, plast med mera.

– Vi har nu gått vidare med den delen också och krävt så kallade geofysiska undersökningar för att utreda hur mycket avfall det rör sig om, berättar Rasmusson.

Marken skiftar i olika färger utifrån färgrester och andra kemikalier som hällts ut.
Marken skiftar i olika färger beroende på färger och andra kemikalier som hällts ut.

Det mest av kemikalierna har hällts ut en bit från byggnaderna. Området har fyllts ut med massor från Trafikverkets anläggning av tågstation i Bjärnum under perioden 2012-2013. Dessa massor har blandats med matjord, sprängsten, aska, krossad betong, asfalt, sten och tegel.

I massorna hittade miljöinspektörerna inte bara färgrester utan även elektronik, metallskrot, tryckimpregnerat trä, järnvägsslipers, målat trä med mera.

– Området tycks ha nyttjats som deponi. En del av massorna innehåller bygg- och rivningsavfall, konstaterar miljöchef Sven-Inge Svensson.

Växtligheten såg ut att vara påverkad av kemikalierna. På flera ställen var växter döda eller döende och missfärgade, alternativt såg ut att ha hämmats i tillväxten jämfört med opåverkad växtlighet i närheten.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
20/11/15 Måste gräva 30 hål för att söka föroreningar

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se