torsjö live vers2

Måste gräva 30 hål för att söka föroreningar

Måste gräva 30 hål för att söka föroreningar

Bjestig Träindustri i Bjärnum tvingas gräva minst 30 gropar i närvaro av personal från miljökontoret för att undersöka om förorenat avfall grävts ner på företagets innergård.

Miljönämnden hotar också med vite om inte kemiska produkter förvaras säkert, märks och förses med påkörningsskydd.

Farligt avfall som färgrester, lösningsmedel och limtvättvatten tycks ha hällts rätt ut på marken vid Bjestig Träindustri i Bjärnum. Foto: Miljökontoret
Farligt avfall som färgrester, lösningsmedel och limtvättvatten tycks ha hällts rätt ut på marken vid Bjestig Träindustri i Bjärnum. Misstankar finns också om att farligt avfall grävts ner på innergården. Foto: Miljökontoret

Miljönämnden fick för en dryg månad sedan ett tips om att Bjestig häller ut lösningsmedel och färgrester på fastigheten och även har grävt ner avfall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid ett oanmält tillsynsbesök konstaterade miljöinspektörer att farligt avfall förvarades utomhus på genomsläppligt underlag och utan invallning. Färg, lösningsmedel och limtvättvatten hade hällts ut på marken. Luftreningen var urkopplad i lokalen.

– Bristerna är sådana att det föreligger risk för en betydande föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada, skriver miljönämnden i sitt beslut.

Groparna ska grävas var tionde meter och med ett djup på en och en halv meter. Det ska ske senast sex månader efter att företaget mottagit beslutet.

Kraven på säker förvaring av kemiska produkter och dokumentation och bortforsling av farligt avfall gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Städning och bortforsling av avfall till godkänd mottagare ska vara klar inom fyra månader.

Om inte föreläggandet följs kan vite bli aktuellt, med totalt 125 000 kronor.

– Det var en väldig oordning där och svårt att spåra vart kemiska produkter och annat försvunnit. Inget avfall verkar ha körts iväg därifrån, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han förväntar sig att groparna också kommer att visa nedgrävt avfall.

– Jag väljer nog att tro på det eftersom det andra som uppgiftslämnaren sagt har stämt, säger han.

Parallellt med föreläggandet har miljönämnden inlett ett ärende om förorenad mark.

Berit Önell

Bjestig hotas av vite om inte den vårdslösa förvaringen och hanteringen av kemiska produkter upphör och säkra rutiner införs. Foto: Miljökontoret
Bjestig hotas av vite om inte den vårdslösa förvaringen och hanteringen av kemiska produkter upphör och säkra rutiner införs. Foto: Miljökontoret

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se