torsjö live vers2

Nya regler för flyktingbarn dyrare för kommunen

Nya regler för flyktingbarn dyrare för kommunen

Två stora förändringar kan göra kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn betydligt dyrare.

Migrationsverket har slutat skriva avtal med kommunerna om hur många unga de ska ta emot, vilket innebär att inga bidrag längre utgår för tomma platser. Dessutom vill regeringen sänka ersättningen till kommunerna kraftigt, från 1 900 till 1 350 kronor per dygn för ensamkommande på HVB-hem.

Lena Nilsson (S), ordförande i socialnämnden i Hässleholms kommun, berättar att kommunfullmäktiges beslut om att godkänna det senaste avtalet med Migrationsverket kom tre dagar för sent. Inga fler avtal ska skrivas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi behöver nu ta hem de ungdomar vi har ansvar för och som placerats i andra kommuner, så att vi fyller de platser vi har på hemmaplan, säger hon.

Kommunen har beslutat om 62 nya boendeplatser under året. Antalet nyanlända ungdomar har minskat kraftigt i år. Hittills har bara 15 kommit till Hässleholm. Totalt har kommunen dock ansvar för cirka 245 ensamkommande barn.

– Risken är om vi inte kan ta hem tillräckligt många. Placeringarna omprövas bara en gång per halvår, förklarar Lena Nilsson.

Socialnämnden har nu bett tjänstemännen ta fram en lista på alla ensamkommande som är placerade i andra kommuner.

– Vi utgår ifrån att vi kan ta hem de flesta. Det finns också en kammarrättsdom som ger kommunen rätt att flytta tillbaka ungdomar som placerats i annan kommun, säger Lena Nilsson.

Stambanegatan blir fördröjt

Ett problem kan vara att hitta platser till de ungdomar som har särskilda behov av stöd. Lena Nilsson berättar att kommunens HVB-hem för unga med svåra trauman, Stammen på Stambanegatan, har blivit fördröjt.

– Anledningen var att väggarna inte klarade brandklassningen. Nu måste de saneras. Vi kan tycka att det borde ha kontrollerats före köpet av fastigheten, säger hon.

Kommunen köpte fastigheten för 1,8 miljoner kronor och har beslutat att bygga om den för 1,6 miljoner kronor. Nio grannar har överklagat.

Slut med dyra HVB-hem

Lena Nilsson har inte hunnit sätta sig in i regeringens förslag om sänkta bidrag som gick ut på remiss i tisdags, men konstaterar att det kan slå hårt mot kommunen. Idag får kommunen 1 900 kronor per dygn och ungdom i HVB-hem, oavsett verklig kostnad. Det betyder att kommunen går back om flyktingbarnen bor i dyrare boenden, vilket ofta är fallet vid placering i andra kommuner. Det kan också gälla om kommunen tecknar avtal med privata aktörer på hemmaplan.

Men även de boenden som kommunen driver i egen regi drabbas om ersättningen sänks.

– Där har vi idag kostnader på cirka 1 900 kronor om vi räknar in alla kostnader för handläggning med mera, säger Lena Nilsson.

Syftet med regeringens förslag är att kommunerna ska sluta med att slentrianmässigt placera ensamkommande på dyra HVB-hem. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kan staten spara miljardbelopp på förändringen.

– De som bedriver hem har kunnat ta väldigt bra betalt, samtidigt som vi ser att behoven är väldigt stora på andra områden, till exempel i skolan, sa hon till SVT Nyheter.

Tanken är också att sänkningen av bidragen ska motivera kommunerna att starta fler så kallade stödboenden som är billigare och har lägre bemanning.

Nya hus ska fortfarande byggas

När det gäller de nya boenden för flyktingbarn som ska byggas i Hässleholm tror Lena Nilsson inte att priset kan påverkas särskilt mycket. Men hon anser inte att det är aktuellt att stoppa byggena.

– Vi pausar inget nu. De fyra husen ska byggas på ett sådant sätt att de kan vid behov göras om till LSS-boenden, säger hon.

Totalt sett bedömer socialnämnden att det fortfarande behövs många nya bostäder i kommunen, både för flyktingar i olika åldrar och för andra utsatta grupper. Mellan 400 och 450 bostäder behövs enligt beräkningarna fram till år 2018.

– Det är vårt ansvar att se till att det finns bostäder, säger Lena Nilsson.

Idag har socialnämnden 45 lägenheter som hyrs ut med andrahandskontrakt. De räcker alltså inte på långa vägar.

Socialnämnden har också beslutat att inrätta två nya tjänster som behandlingsassistenter, finansierade med statlig ersättning för flyktingmottagande.

SD deltog inte i beslutet om tjänsterna och inte heller om bostadssituationen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se