torsjö live vers2

Fler från kommunen till Almedalen i år

Fler från kommunen till Almedalen i år

Kommunen prioriterar inte politikerveckan i Almedalen på Gotland i år, enligt kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), och ingen samordnad reseplanering sker.

Men när Frilagt kontaktar samtliga kommunala förvaltningar framgår det att fler reser till Almedalen i år, till något högre kostnad. 15 personer reser och kostnaden beräknas till 111 750 kronor plus traktamenten.

Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvéns tal 2015. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf
Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvens tal 2015. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf

Almedalsveckan i Visby är Sveriges största mötesplats för politiker och samhällsdebattörer. I år pågår den under tiden 3-10 juli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förra året reste 13 personer från Hässleholms kommun till Almedalen och kostnaden för resor och boende var cirka 100 000 kronor. Antalet deltagare beskrevs av de ansvariga som fler än brukligt. Kostnaderna hölls nere genom att de fick bo på vandrarhem. Syftet med närvaron var att delta i debatter och samtal kring höghastighetstågen och andra infrastrukturfrågor samt att marknadsföra Europaforum.

Lena Wallentheim uppger att hon reser helt på egen bekostnad i år. Kostnaden på 111 750 kronor fördelar sig alltså på 14 personer.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anser att kommunfullmäktiges beslut om fibersatsningen uppfylls genom att kommunen köper Hessleholm Network.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att kommunen inte prioriterar Almedalen i år. Trots det reser fler tjänstemän än i fjol dit. Foto: Berit Önell

– Förra året var vi från Hässleholm och politiken med på ett par av seminarierna och därför bestämdes att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle åka dit. I år har vi valt att inte åka till Almedalen. Vi diskuterar att eventuellt göra något studiebesök till hösten vad gäller höghastighetståg och stationsläge (inget är bestämt ännu) och i sådana fall prioriterar vi det, hälsar Lena Wallentheim via sms.

Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling skickar mest folk i år, sex personer. Kostnaden för deras resor och boende landar på 41 750 kronor plus traktamenten som är 220 kronor per person och dag.

Tre personer som arbetar med Europaforum Hässleholm reser i år till Almedalen där de kommer att leda ett seminarium, marknadsföra Europaforum och knyta kontakter. Deltagarna är Mattis Kristoffersson, Lorenz Pucher och Ludvig Einarsson. Kostnaden är beräknad till 45 000 kronor, inklusive seminariekostnaderna.

– Vi har inte begärt några extra anslag för detta utan klarar det inom vår befintliga budget, berättar Mattis Kristoffersson.

Från kommunikationsavdelningen kommer kommunikationschef Hanna Gardell och kommunikatör Lina Holmberg att vara i Almedalen i tre dagar, från måndag eftermiddag till torsdag eftermiddag.

– Syftet är kompetensutveckling, nätverkande samt att representera och synliggöra Hässleholms kommun, meddelar biträdande kommunchef Charlotte Nygren Bonnier.

Deras resor och boende kostar 5 000 kronor per person och samordnas med tillväxtavdelningen som alltså stannar lika länge. Från tillväxtavdelningen reser tillväxtchef Mikael Kipowski, utvecklingsstrateg infrastruktur Richard Heingard och projektledare Bjarne Öhrling.

Tillväxtavdelningens syfte med deltagandet är främst omvärldsanalys inom områdena bostadsbyggande, attraktivitet och infrastruktur.

– Detta inkluderar lobbyarbete inom nämnda områden, förklarar Charlotte Nygren Bonnier.

Övriga förvaltningar sänder inte någon till Almedalen. Frilagt har inte ställt frågan till de kommunala bolagen. Det kan också finnas politiker som reser på uppdrag och bekostnad av sitt parti.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se