Gruppen-3a-328x120

Kommunal kampanj mot skadliga kemikalier

Kommunal kampanj mot skadliga kemikalier

För att uppmärksamma konsumenters rättighet att få information om varors innehåll av farliga kemikalier har nu miljökontoret en kampanj där politiker i miljönämnden besöker olika butiker för att undersöka kemikalieinnehållet i diverse varor. Dessutom uppmuntras konsumenter i allmänhet att våga fråga – som kampanjen kallas, huruvida de varor som säljs innehåller kända farliga kemikalier.

Badleksaker i mjukplast kan innehålla giftiga ämnen som mjukgörare. Foto: Berit Önell
Badleksaker i mjuk plast kan innehålla giftiga ämnen som mjukgörare. Foto: Berit Önell

Med farliga kemikalier åsyftas de ämnen som är med på den så kallade kandidatförteckningen, framtagen av EU:s kemikaliemyndighet (Echa). Exempelvis kan kemikalier som mjukgörande ftalater, flamskyddsmedel och tungmetaller vara skadliga för hälsan, men förekommer ibland i plaster, elektronik och textiler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontoret tillhandahåller en talong genom vilken konsumenten kan specificera varans namn och artikelnummer samt kontaktupgifter för att underlätta en dialog med försäljaren. Talongen går att skriva ut från www.hassleholm.se/vagafraga.

På talongen framgår bland annat att den som tillverkar, importerar eller säljer en vara har skyldighet inom 45 dagar lämna information på konsumentens bägaran ifall en särskild vara innehåller över 0,1 procent av något av de farliga ämnen som finns med på EU:s kandidatfötreckning.

Miljökontoret har även informationsblad riktade till försäljare om hur de kan kontakta en leverantör för att få mer information om kemikalieinnehåll i specifika varor.

Emil Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se