torsjö live

Riksrevisor hjälpte landshövdingen

Riksrevisionens trovärdighet ifrågasätts efter Skånes landshövding Margareta Pålssons kontakter med riksrevisorn Ulf Bengtsson om länsöverdirektören Carl Älfvågs avgångsavtal. Enligt Dagens Nyheter gav Bengtsson i sin tidigare tjänst som generaldirektör på Arbetsgivarverket Pålsson råd när hon beslöt köpa ut Älfvåg. Riksrevisionen kritiserade först avtalet, men Bengtsson fick myndigheten att backa. Efter DN:s granskning har konstitutionsutskottet kallat […]

Vänta med att flytta paviljongen!

Som vi alla vet vid det här laget, skall paviljongen inte rivas utan den skall flyttas, står det skrivet. Men med tanke på Brinovas förslag att riva matsalen och bygga femvånings kontors- och bostadshus – är det då lämpligt att ha paviljongen på den tänkta platsen framför detta hus? Kan det då vara lämpligt att ha […]