Gruppen-3a-328x120

Riksrevisor hjälpte landshövdingen

Riksrevisor hjälpte landshövdingen

Riksrevisionens trovärdighet ifrågasätts efter Skånes landshövding Margareta Pålssons kontakter med riksrevisorn Ulf Bengtsson om länsöverdirektören Carl Älfvågs avgångsavtal.

Enligt Dagens Nyheter gav Bengtsson i sin tidigare tjänst som generaldirektör på Arbetsgivarverket Pålsson råd när hon beslöt köpa ut Älfvåg. Riksrevisionen kritiserade först avtalet, men Bengtsson fick myndigheten att backa.

Efter DN:s granskning har konstitutionsutskottet kallat riksrevisorerna till förhör i höst, Ulf Bengtsson har ställt in sin medverkan i Almedalen och Riksrevisionen har tillsatt en krisgrupp.

Landshövding Margareta Pålssons agerande var sanktionerat på hög nivå inom regeringskansliet.
Efter landshövding Margareta Pålssons kontakter med riksrevisorn Ulf Bengtsson tystades kritiken mot länsöverdirektörens avgångsavtal.

Det var Frilagt som den 1 juni 2015 avslöjade det uppmärksammade avgångsavtalet där länsöverdirektören, efter att ha kommit i onåd hos landshövdingen, köptes ut för 2,1 miljoner kronor. Han skulle få ut hela summan även om han fick annat jobb. Frilagt berättade också att Hässleholms kommuns miljöchef Sven-Inge Svensson var en av flera miljöchefer som uppvaktade Älfvåg och därefter fick behålla tillsynen över miljöfarlig verksamhet som länsstyrelsen hotat att ta över på grund av risken att kommunerna inte ställer tillräckligt höga krav.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Riksrevisionen kritiserade i oktober Älfvågs avtal. Enligt revisionen hade landshövdingen inte mandat att fatta sådana beslut och dessutom var konstruktionen för ofördelaktig för staten. Landshövdingen försvarade sig och hävdade att hon haft stöd för sitt beslut, både från regeringen och Arbetsgivarverket. Departementsrådet Claes Lindgren på finansdepartementet bekräftade i Frilagt att han haft kontakt med Margareta Pålsson och att hon fått regeringens stöd i sitt beslut.

Nu bekräftas även Arbetsgivarverkets stöd. Margareta Pålsson säger till DN att det var Ulf Bengtsson hon hade kontakt med. Hon vände sig direkt till honom eftersom hon hade träffat honom tidigare.

– Budskapet var kristallklart, att jag hade rätt. Jag hade rätt att avskeda min länsöverdirektör, säger Margareta Pålsson till DN.

Någon dag senare, när konstitutionsutskottet sagt att riksrevisorerna måste förklara sig, backar Margareta Pålsson från sitt uttalande och förklarar att det var ”en förvirring” att hon sa att det var Bengtsson som gav henne råd. Hon står dock fast vid att hon fick stöd från Arbetsgivarverket och att hon kontaktade Bengtsson när han blivit riksrevisor.

I DN:s artiklar framkommer att Riksrevisionen efter påtryckningar från Ulf Bengtsson och Margareta Pålsson dämpat sin kritik och inte tagit med den vid granskningen av länsstyrelsens årsredovisning. Den revisor som hade ansvar för den kritiska granskningen blev överkörd av sina chefer. Länsstyrelsens revisionsberättelsen blev tack vare det ”ren”.

DN:s Mattias Carlsson och Mikael Delin har i flera veckor granskat hur Riksrevisionen hanterat ärendet med avgångsvederlaget. För att ta reda på vad som låg bakom beslutet har tidningen bland annat tagit del av loggar över telefonsamtal, sms och mejl från hösten 2015 fram till och med idag. Riksrevisionens egna revisionsakter har också granskats och visar hur Bengtsson blandat sig i och påverkat granskningen av Länsstyrelsen i Skåne trots att han själv varit i högsta grad inblandad i landshövdingens kritiserade beslut.

– Det passade ju så bra att han på något sätt var två myndigheter i samma person, säger Margareta Pålsson till DN.

Riksrevisionens oberoende är skyddat i grundlagen och det är bara Konstitutionsutskottet som tillsammans med riksdagen kan avsätta en riksrevisor.

– Jag ser allvarligt på det som hänt och är mycket kritisk till det som rapporterats. För mig är det självklart att man som riksrevisor inte befattar sig med ett ärende som man redan har hanterat på något sätt, till exempel på en annan myndighet, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M) till DN.

Berit Önell

Läs Frilagts tidigare artiklar om avgångsavtalet:
1/6 Länsöverdirektör får gå med 2,1 miljon i avgångsvederlag
2/6 Länsöverdirektören om varför han slutar
27/10 Landshövdingen prickas för dyrt avgångsvederlag
28/10 Pålssons agerande godkänt på hög nivå

Läs den senaste av DN:s artiklar här:
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/krisgrupp-hanterar-dns-avslojande-om-jav/

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se