torsjö live vers2

Länsöverdirektören om varför han slutar

Länsöverdirektören om varför han slutar

– Jag hade en tydlig reformagenda och ville att länsstyrelsen skulle jobba mer med ett kundperspektiv gentemot kommuner, företag och organisationer i Skåne, säger länsöverdirektör Carl Älfvåg som förklaring till att han lämnar sin tjänst.

Frilagt avslöjade igår att Carl Älfvåg får ett avgångsvederlag på 2,1 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han försöker inte dölja att han inte kom så bra överens med landshövdingen Margareta Pålsson.

– Hon ansåg att jag agerade för självständigt. Vi hade olika tolkningar av vad mitt mandat innebar. Jag sa från början att jag såg mig ungefär som en vd i ett företag där hon var styrelseordförande, men hon ville vara med mer i det operativa arbetet,  säger han.

Han håller inte riktigt med om Margareta Pålssons beskrivning att han haft för starkt fokus på det utåtriktade och försummat den interna ledningen.

– Jag uppfattade att hon tyckte att jag skulle ägna mig mer åt förvaltning, ordning och reda. Men jag har inte sett de behoven, säger han.

Han var kritisk till länsstyrelsens dialog med kommunernas miljöchefer om tillsyn över miljöfarliga verksamheter.

– Den hade kommit på skam och det ville de förmedla till mig vid en uppvaktning, berättar han.

Han har förståelse för att miljöcheferna ville att länsstyrelsen skulle vara försiktigare med att ta över tillsyn från kommunerna.

– Det viktigaste för mig var att få en bra dialog, men jag förstår också att tillsynen för kommunerna både är en fråga om ekonomi och kontroll över verksamheter i närområdet, säger han.

Han berättar att han lyssnade på miljöcheferna och lovade dem att diskutera frågan med ansvariga på länsstyrelsen.

– Det har jag också gjort och de har sedan följt upp med en föredragning för mig fast jag inte är beslutande i sådana ärenden. Jag tycker att vi hittade bra skrivningar och bra argumentation även om miljöcheferna inte blev nöjda i allt. Vi måste vara lyhörda för våra intressenter och göra det bästa, med lagstiftningen i ryggen, förklarar han.

Carl Älfvåg hade ett femårigt förordnande, men slutar efter bara ett och ett halvt år på tjänsten. Landshövdingen förklarade avgångsvederlagets storlek med att han flyttat från Stockholm till Malmö för jobbets skull, men själv ser han bara flytten som något positivt.

– Jag hoppas kunna fortsätta att jobba här. Sådana här situationer ger stora möjligheter att tänka nytt och tänka framåt, säger han.

Innan han blev länsöverdirektör var han generaldirektör för Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, som lades ner i april 2014.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se