torsjö live

Regnet satte stopp för Vinslövssjöns tömning

Tömningen av Vinslövssjön stoppades på måndagen på grund av att det kraftiga regnandet gjort att slam förts ut i Vinne å. På tisdagen höll projektgruppen krismöte och beslöt att pausa arbetet i väntan på bättre väder. Den drastiska restaureringsåtgärden att tömma hela den konstgjorda sjön beror på den stora mängden bottenslam som ska grävas upp […]

Ankie Jacobi fick årets brottsofferpris

Ankie Jacobi i Hässleholm har fått pris för sitt 15-åriga engagemang för brottsoffer. Årets brottsofferpris delades ut vid Brottsofferjouren Sveriges årsstämma i helgen. Ankie Jacobi fick dela priset med Marianne Torstensdotter från Karlskoga. – Jag hade inte en tanke på att jag skulle få något. Jag vet att det finns så många duktiga medlemmar i […]

Länsöverdirektören om varför han slutar

– Jag hade en tydlig reformagenda och ville att länsstyrelsen skulle jobba mer med ett kundperspektiv gentemot kommuner, företag och organisationer i Skåne, säger länsöverdirektör Carl Älfvåg som förklaring till att han lämnar sin tjänst. Frilagt avslöjade igår att Carl Älfvåg får ett avgångsvederlag på 2,1 miljoner kronor. Han försöker inte dölja att han inte […]