torsjö live

Länsöverdirektören köps ut för 2,1 miljon

Länsöverdirektören köps ut för 2,1 miljon

Länsstyrelsen i Skånes högste chef under landshövdingen, länsöverdirektören Carl Älfvåg, lämnar sin tjänst med ett avgångsvederlag på 2,1 miljoner kronor. Anledningen är missnöje med hans sätt att leda verksamheten internt.

Miljöchef Sven-Inge Svensson i Hässleholm var dock nöjd när han i fjol tillsammans med ett antal andra kommunala miljöchefer uppvaktat överdirektören för att få behålla tillsynen över bland annat reningsverket.

Länsöverdirektören utses av regeringen och landshövding Margareta Pålsson har i samråd med regeringen också kommit överens med Carl Älfvåg om att han ska säga upp sig. Han hade ett femårigt förordnande från den dåvarande regeringen, men får nu gå efter mindre än ett och ett halvt år.

Carl Älfvåg tvingas sluta som länsöverdirektör i Skåne. Foto: Länsstyrelsen
Carl Älfvåg tvingas sluta som länsöverdirektör i Skåne. Foto: Länsstyrelsen

– Vi tycker båda att det inte har blivit riktigt som vi har tänkt oss. Carl har lagt ner mycket entusiasm och energi i det utåtriktade arbetet. Den andra rollen, att leda och styra personalen internt, har kommit lite i skymundan, säger Margareta Pålsson.

Hon betonar att det inte handlar om några allvarliga problem.

– Absolut inte, ingen obstruktion eller oegentligheter, säger hon.

Det handlar inte heller om någon särskild konflikt.

– Vi har haft återkommande samtal och uppföljningar under hela anställningstiden, förklarar Margareta Pålsson.

Hon konstaterar att länsstyrelsen är en komplex organisation med över 500 experter och specialister inom olika områden. Landshövdingen är ytterst ansvarig för verksamheten, men delegerar det mesta av det operativa ansvaret till överdirektören som i sin tur delegerar till de olika cheferna på myndigheten.

– Att jobba som länsöverdirektör är ett ganska svårt uppdrag med kontakter på många nivåer, exempelvis näringsliv, Region Skåne och kommunerna, förklarar Margareta Pålsson.

En del kommunala miljöchefer var i höstas missnöjda med länsstyrelsens intention att ta tillbaka tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Anledningen var bland annat risken för att kommunerna inte ställer tillräckligt höga krav på sin egen verksamhet eller på företag som har stort inflytande lokalt.

Miljödirektör Annelie Johansson ville att länsstyrelsen skulle ta över tillsynen över Hässleholms avloppsreningsverk, men backade efter miljöchefernas uppvaktning hos länsöverdirektören.

Annelie Johansson förnekar dock att överdirektören påverkade frågan.

– Det är jag som tar ett sådant beslut. Vi kallades bara till ett möte för att få information om miljöchefernas uppvaktning och sedan ville han höra vår syn på saken, förklarar hon.

Hon betonar att frågan inte heller är för evigt avgjord.

– Vi kan ta ta över om kommunen brister i tillsyn, säger hon.

Carl Älfvågs uppsägningsavtal skrevs på den 22 maj. Avgångsvederlaget bestämdes till motsvarande två årslöner.

– Vi gjorde så för att han skulle ha lite marginaler, han har flyttat från Stockholm till Skåne för att satsa på det här jobbet, säger Margareta Pålsson.

Älfvåg avslutar sin tjänst den 31 juli, men arbetar bara juni månad ut eftersom han har semester i juli. Länsstyrelsen kommer inom kort att annonsera efter en efterträdare.

Frilagt har förgäves sökt Carl Älfvåg för en kommentar.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se