torsjö live vers2

Minskade öppettider på Hässleholms sjukhus

Minskade öppettider på Hässleholms sjukhus

Närsjukvårdslinjen på Hässleholms sjukhus är från och med idag, den 1 juni, stängd dagtid. Lättare olycksfall och lindrigare infektioner som tagits emot här hänvisas nu till vårdcentralerna.

Närsjukvårdslinjen, som finns i anslutning till medicinakuten på Hässleholms sjukhus, fortsätter ha öppet när vårdcentralerna har stängt, klockan 16-20. Primärvårdens helgmottagning har också fortsatt öppet klockan 10-16.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt verksamhetschef Caroline Nilsson bildades närsjukvårdslinjen för att i någon mån kompensera att kirurg- och ortopedakutmottagningarna flyttades från Hässleholm till Kristianstad.

Idag anser sjukvårdsledningen inte att den behövs längre.

– Närsjukvårdslinjen har varit en extra service till invånarna, den tanken är väldigt fin. Men den blev som en extra vårdcentral och det var inte tanken. Alla har sin vårdcentral ändå, säger Caroline Nilsson.

Flertalet av patienterna ska vårdcentralerna ha kapacitet och kompetens att ta hand om.

Men en viss skillnad blir det eftersom närsjukvårdslinjen haft tillgång till ortopedisk och kirurgisk kompetens.

Ett nytt samarbetsavtal har skrivits mellan vårdcentralerna och sjukhusets ortoped- och röntgenavdelningar. Målsättningen är en större tydlighet kring remisser från vårdcentralerna till exempelvis röntgen i Hässleholm och Kristianstad

Förändringen påverkar inte medicinakuten på sjukhuset. Den fortsätter att ha öppet klockan 8-20.

Caroline Nilsson försäkrar att patienterna inte ska bli utan vård om de går till fel vårdinrättning.

– Vi lägger inte det ansvaret på patienterna. Alla ska bli omhändertagna när de söker vård, säger hon.

Hon säger att förändringen i princip inte innebär någon ekonomisk besparing.

En annan förändring som diskuteras är att primärvården eventuellt kan ta över ansvaret för närsjukvårdslinjen kvällstid.

– Det innebär i så fall bara annan huvudman, men samma typ av vård, säger Caroline Nilsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se