torsjö live

Delar Ljungdala mellan sig i fiberkriget

Delar Ljungdala mellan sig i fiberkriget

Telia uppskattar inte kommunens skärpta krav för grävtillstånd Foto: Berit Önell
Telia och kommunen har nu kommit överens om att samförlägga fiber på Ljungdala och Ekedal genom att gräva en del var och låta den andra parten lägga ned sin fiber i samma grop. Foto: Berit Önell

Telia och Hässleholms kommun har efter tuffa förhandlingar om fibergrävningen kommit överens om att dela upp Ljungdala mellan sig. Telia gräver på större delen av området, södra Ljungdala och Ekedal, och sedan får kommunen lägga sin fiberkabel i samma diken. På norra Ljungdala gräver kommunen och Telia får lägga ner sin fiberkabel.

De nya direktiven för samförläggning där kommunen dikterar villkoren tycks därmed ha fallit.

– Våra principer står fast, men vi får komma överens vid varje tillfälle, säger Pernilla Rydmark på kommunens fiberorganisation.

Telia har förberett för att gräva fiber på Ljungdala, genom att sätta upp ett skåp på Valhalls väg. Foto: Berit Önell
Telia gräver fiber på större delen av Ljungdala. Foto: Berit Önell

Striden om fiberutbyggnaden har skärpts sedan kommunen för ett drygt år sedan beslöt att erbjuda fiber till alla invånare. Kommunen nekade Svenska fibernät/IP Only grävtillstånd och Konkurrensverket utreder om agerandet bryter mot konkurrenslagstiftningen. Även kommunens köp av det lokala fiberföretaget Hessleholm Network ingår nu i Konkurrensverkets granskning.

I Stoby grävde Telia och kommunen tidigare i vår var sitt dike på samma gator eftersom kommunen sa nej till samförläggning. Därefter krävde tekniska förvaltningen i nya riktlinjer att samförläggning alltid ska prövas. För en tid sedan kom så nya direktiv som innebär att privata aktörer helt måste anpassa sig till kommunens tidsplan och att bara kommunen får gräva åt övriga, till ett pris som fick Telia att slå bakut.

Telias arbete med fibergrävning på Ljungdala pågår för fullt sedan i förra veckan. Tiden för nya kunder att teckna sig förlängdes till den 30 juni, men nu är det stopp och i dagarna kommer brev ut till kunderna med information om att arbetet nu sätter igång både på Ljungdala-Ekedal och Kristinehem.

– Vi ska vara klara i slutet på oktober eller allra senast i mitten på november., säger Kristian Narancic, byggledare på Teliasonera-Skanova.

Avstämning varje vecka

Han berättar att företaget ska ha en avstämning med kommunen en gång i veckan.

– Kommunen måste helt enkelt se till att bli klara där de gräver åt oss. Om vi ser att de halkar efter måste vi skicka dit folk som hjälper till att gräva, säger han.

Telias område är större än kommunens.

– Jag har svårt att tänka mig att kommunen kan hålla det tempot som vi gör och det insåg de själva, förklarar Narancic.

För några veckor sedan lät tongångarna betydligt hätskare. Telia förberedde för att börja gräva utan att diskutera med kommunen om de nya reglerna och hänvisade till befintligt grävtillstånd. Efter flera möten med parternas jurister närvarande handlar det om samarbete.

– Vi måste samarbeta för vi vill gräva, säger Narancic.

Lägre pris

Parterna har också kommit överens om ett lägre pris än det som kommunen gick ut med och det gäller lika på båda håll. Den som gräver får alltså betalt av den andra parten.

Narancic är nöjd med uppgörelsen, men säger att det kommer att bli fortsatta diskussioner med Peab som lägger asfalt åt kommunen eftersom de mäter upp större ytor för återställning än vad Telia anser sig ha brutit upp.

– Det viktigaste är att vi och kommunen hittat en samarbetsform, säger han.

Pernilla Rydmark hänvisar till att protokollet från byggmötena inte är justerat och vill därför inte kommentera uppgörelsen i detalj.

Hon medger att det kommer att bli diskussioner om grävtillstånden även i fortsättningen.

– Vi får ta hänsyn till verkligheten. Men det enda privata företag som har markavtal idag är Skanova, konstaterar hon.

Dubbla gropar på Kristinehem

Trots det måste nya förhandlingar hållas för varje nytt område som blir aktuellt.

– Men vi har en överenskommelse om samförläggning på Ljungdala och Kristinehem som vi är redo att börja jobba efter nu, säger Pernilla Rydmark.

Det stämmer inte riktigt när det gäller Kristinehem. Här blir det dubbelgrävning på de flesta håll eftersom kommunen satte igång att gräva där under tiden som parterna satt i möten och diskuterade överenskommelsen.

– Därför får vi göra om nästan allt. Det blir tyvärr stökigt för de boende, men vi försöker så långt möjligt lägga oss i samma stråk som kommunen, förklarar Kristian Narancic.

Telia planerar nu för fiber på nya områden i kommunen. Härnäst står Tormestorp på tur. I måndags kväll hölls informationsmöte om både Tormestorp och Kristinehem.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se