logga-ligg-tjock

Bygglov i Officersparken överklagat

Bygglov i Officersparken överklagat

Bygglovet för femvåningshuset i Officersparken har överklagats av en boende i området. Motiveringen är bland annat brist på parkeringsplatser och att den planerade byggnationen avviker från den gamla miljön.

Officersparken och musikpaviljongen skulle kunna användas vid Europaforum, tycker "Paviljongens vänner" som redan fått många att skriva på för en folkomröstning. Foto: Berit Önell
Bygglovet för det planerade femvåningshuset i Officersparken har överklagats av en närboende. Foto: Berit Önell

Enligt den klagande är parkeringssituationen redan idag på gränsen till kaotisk under vardagar.

– Med tillkomsten av ett flerfamiljshus skulle situationen ytterligare förvärras, skriver han och påpekar att detaljplanen anger att det ska finans en parkeringsplats per lägenhet.

Han menar också att många boende utnyttjar kaserngården för fritidsaktiviteter och att risksituationer har uppstått på grund av trafiken.

Överklagandet tar också upp byggnadens utformning.

– Den planerade byggnaden avviker på ett påfallande sätt mot de nuvarande byggnaderna från tidigt 1900-tal, kanslihuset och Darehallen, skriver den klagande.

Dessutom ifrågasätts diskussionen om buller från Vankivavägen.

– Det förefaller märkligt att man anger att trafiken stör verksamhet vid musikpaviljongen men att den inte skulle verka störande på boende på samma avstånd, anser klaganden.

Han överklagade tidigare också rivningslovet för musikpaviljongen med liknande motivering samt att han anser att musikpaviljongen är bevaransvärd på sin nuvarande plats. Länsstyrelsen avslog överklagandet.

– Beslut om rivning har fattats trots att den borde bevaras på grund av historiska eller kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga värden , skrev han i det överklagandet och menade att beslutet tvivels utan gick på tvärs med reglerna i plan- och bygglagen.

Han ansåg inte att ”kopian” av paviljongen skulle flyttas till gräsytan på kaserngården, en yta som idag används för lek, spel, grillning med mera.

– Det är inte en förändring som är värdig. Bevara istället de få byggnader som finns kvar i stan från sekelskiftet, skrev han, men fick alltså inte gehör den gången.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se