torsjö live vers2

Roth överklagar fullmäktiges beslut om folkomröstning

Douglas Roth (M) överklagar även kommunfullmäktiges beslut att inte godkänna namninsamlingen för en folkomröstning om att bevara musikpaviljongen i Officersparken. Liksom i sitt tidigare överklagande av valnämndens beslut hänvisar han till regeringens proposition och förarbetena inför tillägget om folkinitiativ i kommunallagen. – Jag anser att valnämnden och kommunfullmäktige har gjort en övertolkning av lagens krav […]