Julikväll på sundet

Att segla från Landskrona till Hven. Focken slaknar i stiltjen – vi skulle lägga till i Kyrkviken. Månen är uppe och timmen är sen, turist-livlig är sundstrafiken.   Så korta seglatser – endast segel, ingen motor ska störa då. Skeppar´n har det som regel, Han sätter sin ära uppå att det ska seglas ända fram […]