Julikväll på sundet

segelbåtar

Att segla från Landskrona till Hven.

Focken slaknar i stiltjen –

vi skulle lägga till i Kyrkviken.

Månen är uppe och timmen är sen,

turist-livlig är sundstrafiken.

 

Så korta seglatser – endast segel,

ingen motor ska störa då.

Skeppar´n har det som regel,

Han sätter sin ära uppå

att det ska seglas ända fram

-även om man inte kan.

 

”Be ej om vind – lär dig segla”

var hans stående devis.

Plötsligt kommer det en bris,

focken står som ett lotusblad!

Storseglet skotas på seglarn´s vis,

anlöpte hamn och gasten blev glad.

Ingegerd Visser

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com