torsjö live vers2

Ingela vill skapa trygghet för flickor

– Sluta tafsa – NU! Ingela Hansson i Hässleholm reser sig och säger ifrån igen. I vintras ledde det till en stor manifestation mot sexuella trakasserier. Nu tar hon initiativ till en grupp som ska visa sitt stöd till flickor och tjejer på festivaler och konserter i hela Skåne. På måndag kväll är det uppstartsmöte […]

Tekniske chefen vill utreda förorenad bäck

Miljönämnden har nu skickat föreläggandet om att utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken vid reningsverket vidare till kommunens tekniska förvaltning. Kraven mot VA-bolaget Hässleholms vatten har lagts ner sedan bolaget överklagat och hävdat att det inte släpper ut något avlopp i bäcken. Tekniska förvaltningen hanterar inte avlopp, men tekniske chefen Mats Svensson är ändå öppen för att […]