torsjö live vers2

Tekniske chefen vill utreda förorenad bäck

Tekniske chefen vill utreda förorenad bäck

Miljönämnden har nu skickat föreläggandet om att utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken vid reningsverket vidare till kommunens tekniska förvaltning. Kraven mot VA-bolaget Hässleholms vatten har lagts ner sedan bolaget överklagat och hävdat att det inte släpper ut något avlopp i bäcken. Tekniska förvaltningen hanterar inte avlopp, men tekniske chefen Mats Svensson är ändå öppen för att se till att saken utreds.

– Jag tycker inte att det kan vara vårt ansvar, men det är viktigt att det klarläggs. Om vi eller Hässleholms vatten gör det kvittar kanske. Kostnaden drabbar ändå skattekollektivet, säger han.

-Det är något som ite stämmer med bäcken, säger tekniska chefen Mats Svensson. Hans förvaltning förläggs nu att utreda vad föroreningarna i Sötekärrsbäcken beror på. Hässleholms vatten slipper undan så länge. Foto: Berit Önell
-Det är något som inte stämmer med bäcken, säger tekniska chefen Mats Svensson. Hans förvaltning förläggs nu att utreda vad föroreningarna i Sötekärrsbäcken beror på. Hässleholms vatten slipper undan så länge. Foto: Berit Önell

Analysföretaget Regitos undersökning tydde på att orsaken till att hundratals småfiskar dog i bäcken i mitten på maj var syrebrist. Men provtagningarna visade också misstänkt påverkan av både avloppsvatten och andra föroreningar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hässleholms vatten förnekar bestämt att reningsverket skulle ha någon del i problemet och har överklagat föreläggandet med motiveringen att det har fel adressat. Enligt bolaget avleds inget avloppsvatten till Sötekärrsbäcken.

Bolaget har tidigare meddelat att varken länsstyrelsens uppmätta föroreningar i bäcken förra året eller den oförklarligt höga vattentemperaturen í vintras kan ha med reningsverkets verksamhet att göra.

Miljöchef Sven-Inge Svensson bedömde efter Regitos undersökning att det ändå fanns skäl att ställa krav på att Hässleholms vatten utreder föroreningarna i bäcken, men väljer nu alltså att inte ta strid utan istället rikta om hela kravet åt annat håll. Han menar dels att processen hos länsstyrelsen och eventuellt domstolarna tar lång tid och dels att Hässleholms vatten kan ha rätt.

– Om det hade stått klart att det bedrivits va-verksamhet där hade det i första hand varit Hässleholms vattens ansvar, även om det gällt ”gamla försyndelser”. Men som de formulerar sig i sitt överklagande utgår de från att där aldrig släppts ut avlopp, säger han.

Fisken i bäcken tros ha dött av syrebrist, men provsvaren tyder på att både avlopp och andra föroreningar tillförts bäcken.
Fisken i bäcken tros ha dött av syrebrist, men provsvaren tyder på att både avlopp och andra föroreningar tillförts bäcken.

Hässleholms vatten skriver dock att inget avloppsvatten släppts ut de senaste 100 åren.

Föreläggandet mot tekniska förvaltningen lyder i princip likadant som det mot Hässleholms vatten. Kraven är att utreda orsaken till föroreningarna, undersöka bottensedimentet och föreslå åtgärder som varaktigt löser olägenheterna i och vid bäcken. I föreläggandet nämns också att Regito ställer sig frågan om hela området omkring bäckarna, Sötekärrsbäcken och Maglekärrsbäcken (där reningsverket idag släpper ut renat avlopp), kan vara påverkade av gamla avloppsutsläpp.

Motiveringen till att tekniska förvaltningen ska ansvara är att kommunen genom förvaltningen är största delägare i den mer än 100 år gamla samfälligheten, det så kallade sänkningsföretaget, som äger bäcken och dessutom äger marken intill.

Mats Svensson tycker att det är viktigt att gå till botten med problemet, både när det gäller vem som är ansvarig och var föroreningarna kommer ifrån.

– Det är något som inte stämmer med bäcken. De kraftiga temperaturskillnaderna i vintras kan väl inte bero på gamla försyndelser, säger han.

Miljönämnden kräver nu att tekniska förvaltningen utreder orsaken till föroreningarna i Sötekärrsbäcken. Bilden är tagen på fredagen.
Så här såg Sötekärrsbäcken ut på fredagen.

Han berättar att tekniska nämnden ska ta upp frågan så snart som möjligt, vid sin första beredning efter semestern, i början på augusti.

– Jag kan tycka att det är konstigt om det handlar om avloppsutsläpp, att det skulle åligga oss. Men jag har svårt att se att det skulle vara någon annan än kommunen eller Hässleholms vatten. Vi får ta ställning vid beredningen. Spontant kan jag tycka att det vore bra om Regito, som har mycket samarbete med kommunen om Finjasjön, kunde fortsätta utreda skuldbördan också, säger han.

Han berättar att tekniska förvaltningen ska ha dialogträffar med miljökontoret med anledning av att förorenad mark upptäckts vid flera projekt den senaste tiden.

– Det blir förödande stora kostnader för sanering och det hade varit bättre att få miljökontorets hjälp att i förväg bedöma om ett område är lämpligt för exploatering, säger Mats Svensson.

Hässleholms vatten hade tid på sig till den 30 september att uppfylla kraven i föreläggandet om Sötekärrsbäcken. Tekniska förvaltningen får två månader till och ska redovisa till miljönämnden senast den 30 november.

Berit Önell

Det här ska undersökas i bäcken

Föreläggandet innehåller fyra punkter:

1. Utreda orsaken till de mycket höga halterna av fosfor och konduktivitet samt de höga halterna av ammoniumkväve, totalkväve, järn och TOC i Sötekärrsbäcken.

2.Undersöka Sötekärrsbäckens bottensediment avseende kvalitet och mängd vid Sjörrödsrondellen och vid träbron nära utloppet.

3.Inkomma med förslag till åtgärder som varaktigt löser ovanstående olägenheter i och vid Sötekärrsbäcken.

4.Utredning med förslag till åtgärder ska redovisas till miljönämnden senast den 30 november 2016.

Läs tidigare artiklar i ämnet:
14/5 Död och döende fisk i Sötekärrsbäcken
17/5 Extrema provsvar i Sötekärrsbäcken
17/5 Riskabelt fylla igen förorenad bäck
31/5 Förorenad bäck utreds och led kan stängas
8/6 Tvingas utreda orsak till föroreningar i bäck
3/7 Förnekar allt ansvar för förorenad bäck

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se