torsjö live vers2

Tvingas utreda orsak till föroreningar i bäck

Tvingas utreda orsak till föroreningar i bäck

Hässleholms vatten måste nu utreda orsaken till de höga föroreningshalterna i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket, undersöka bottensedimentet och föreslå åtgärder som varaktigt löser olägenheterna i och vid bäcken. Det skriver miljökontoret i ett föreläggande med anledning av fiskdöden för några veckor sedan. Analysföretaget Regitos undersökning av bäcken visade bland annat mycket högt näringsinnehåll i form av fosfor och mycket hög ledningsförmåga.

Miljöchef Sven-Inge Svensson anser dock inte att den giftiga svavelvätegasen innebär någon fara för vandrare som passerar på bron över bäcken.

Regitos provsvar tyder på att både avlopp och andra föroreningar tillförs Sötekärrsbäcken, men fiskarna tros ha dött av naturlig syrebrist. Foto: Berit Önell
Regitos provsvar tyder på att både avlopp och andra föroreningar tillförs Sötekärrsbäcken, men fiskarna tros ha dött av naturlig syrebrist. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat har Hässleholms vatten hittills hävdat att varken de tidigare uppmätta föroreningarna i bäcken eller den oförklarligt höga vattentemperaturen i vintras kan ha med reningsverkets verksamhet att göra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men nu bedömer miljöchef Sven-Inge Svensson att det finns skäl att kräva att Hässleholms vatten som verksamhetsutövare gör de undersökningar som krävs och även föreslår åtgärder. Enligt miljöbalken har den som bedrivit en verksamhet som bidragit till en förorening också ansvar för att skadan utreds och avhjälps.

Hässleholms vatten måste undersöka orsaken till den mycket höga halten av fosfor, den mycket höga konduktiviteten och de höga halterna av ammoniumkväve, totalkväve, järn och TOC (totalt organiskt kol) i vattnet.

Bottensedimentets kvalitet och mängd ska undersökas vid Sjörrödsrondellen och vid träbron där Skåneleden passerar bäcken, nära utloppet i Finjasjön.

En utredning med förslag till åtgärder ska redovisas till miljönämnden senast den 30 september.

Av  Regitos rapport, som miljökontoret nu översänder till Hässleholms vatten, framgår också att en bakterie, Sphaerotilus natans, som brukar associeras med förorenat vatten finns i bäcken.

Enligt Regito var orsaken till fiskdöden troligen syrgasbrist. Syrgashalten i bäcken låg i intervallet mellan noll och låg halt. Vattennivån var låg och fisken kunde inte ta sig från bäcken ut i sjön. Vid Regitos undersökning var dessutom lukten av giftigt svavelväte kraftig.

Regito ställer sig frågan om hela området omkring bäckarna, Sötekärrsbäcken och Maglekärrsbäcken, kan vara påverkade av gamla avloppsutsläpp.

Hässleholms vatten tvingas nu utreda vad föroreningarna i  Sötekärrsbäcken beror på.  Foto: Berit Önell
Hässleholms vatten tvingas nu utreda vad föroreningarna i Sötekärrsbäcken beror på. Foto: Berit Önell

Av rapporten framgår att både Heléne Annadotter och Johan Forssblad kände sig påverkade av den giftiga svavelvätegasen när de vistades vid bäcken.

Sofie Norrby, utvecklings- och marknadsansvarig för Skåneleden på Region Skåne, berättade i Frilagt att hon på grund av detta ansåg det ”synnerligen olämpligt” att ha leden kvar där.

Bjarne Öhrling, som arbetar med utveckling av vandringsleder för Hässleholms kommun, reagerade när han läste det i Frilagt och skrev ett mejl till Sven-Inge Svensson.

– Det vore bra om du snabbt och tydligt kan klargöra att det inte är några problem att passera Sötekärrsbäcken för vandrare i allmänhet och under Hovdala vandringsfestival och Eurorando. Då Finjasjöleden har varit och är en av de bokningsbara lederna under Eurorando för europeiska vandrare. Det vore tråkigt om detta ”ryktet” skulle sprida sig, skriver han och bifogar en del av Frilagts artikel.

Han har inte fått något svar av Sven-Inge Svensson. Svensson sitter på onsdagen i telefonmöte med Naturvårdsverket, men skriver ett kort mejl till Frilagt.

– Jag anser det inte vara någon olägenhet för människors hälsa att passera Sötekärrsbäcken, förklarar han.

Undrade om det var ett rykte

Bjarne Öhrling vill inte säga att han såg uppgifterna i Frilagt som ett rykte.

– Jag undrade om det var sant eller ett rykte, förklarar han.

Han tycker att det är viktigt att klarlägga om vandrare inte kan gå den aktuella sträckan och om åtgärder behöver vidtas.

Han har inte pratat med Sofie Norrby.

– Jag tänker göra det när jag vet hur vi ställer oss lokalt, säger han.

Vill certifiera leden

Han berättar att kommunens ambition på sikt är att flytta Skåneleden så att den går via Hässleholms centrum, Hembygdsparken, Annedal, Magle våtmark, Trolberget, Hallarna och Nösdala eller Tormestorp innan den kommer fram till Hovdala.

– Det blir en bättre vandring eftersom det är rätt mycket asfalt nu när den går en bit på Hovdalavägen, säger han.

Förhoppningen är att den nya leden också ska bli internationellt certifierad.

– Då går det inte att ha asfalt, säger Bjarne Öhrling.

Leder som ska certifieras poängbedöms bland annat utifrån tillgång naturvärde, kultur, historia, service, boende, mat och toaletter.

– Men där är vi inte än, vi måste först få ihop ledsystemet, säger Bjarne Öhrling.

Den certifierade leden ska i så fall bli Skåneled också medan Finjasjöleden blir kvar som lokal led, något omgjord.

– Den får fortsätta gå på vägen om vi inte kan komma åt stränderna på något sätt, säger Öhrling.

Han har idag inget uppdrag att arbeta med Finjasjöleden.

– Vi har tillräckligt mycket att göra ändå. Men allt som påverkar ledernas kvalitet ska förstås åtgärdas.

Han har inte själv varit vid Sötekärrsbäcken, men har inte fått uppfattningen att det är ett ställe där vandrare stannar.

– Kanske behövs instruktioner till vandrare eller färdledare om vad problemet är och varför man inte ska stanna. Men hade det varit akut hade väl miljökontoret stängt leden, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
31/5 Förorenad bäck utreds och led kan stängas

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se