Med helgonglorian på sned

Kristdemokraten Robin Gustavsson hade häromdagen åsikter på en av våra lokaltidningars insändarsida. Åsikter välkomnar dom flesta av oss, i vart fall vi som har ambitioner att kalla oss demokrater. Vi måste dock räkna med att dessa åsikter kan komma att ifrågasättas och nagelfaras. Gustavsson undertecknar sin insändare gruppledare KD Hässleholm. Han nämner kärnverksamheterna och påpekar […]

Resultat från omröstning om lekplats i Hästveda klart

Hästvedaborna tycker att Järnvägsparken är det bästa stället att placera en ny lekplats på. Det visar resultatet av den medborgardialog som Hässleholms kommun bjöd in till och där invånarna fick rösta om lekplatsens placering. I ett pressmeddelande redovisar nu kommunen resultatet av omröstningen om var den nya lekplatsen i Hästveda ska placeras. Omröstningen skedde både […]

Tvingas utreda orsak till föroreningar i bäck

Hässleholms vatten måste nu utreda orsaken till de höga föroreningshalterna i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket, undersöka bottensedimentet och föreslå åtgärder som varaktigt löser olägenheterna i och vid bäcken. Det skriver miljökontoret i ett föreläggande med anledning av fiskdöden för några veckor sedan. Analysföretaget Regitos undersökning av bäcken visade bland annat mycket högt näringsinnehåll i form av […]

Kommunens tidplan styr privata företag

Privata fiberföretag måste nu anpassa sig efter Hässleholms kommuns tidplan för att få grävtillstånd. Det framgår av kommunens nya rutiner för grävtillstånd. Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, har skickat in instruktionen till Konkurrensverket som en komplettering till den pågående utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen. Kommunen har alltså skärpt tonen mot […]