Gruppen-3a-328x120

Kommunens tidplan styr privata företag

Kommunens tidplan styr privata företag

Privata fiberföretag måste nu anpassa sig efter Hässleholms kommuns tidplan för att få grävtillstånd. Det framgår av kommunens nya rutiner för grävtillstånd. Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, har skickat in instruktionen till Konkurrensverket som en komplettering till den pågående utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell
Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Kommunen har alltså skärpt tonen mot de privata fiberföretagen och är i konflikt med Skanova (Telia) som hävdar att de nya direktiven är ännu ett sätt för kommunen att utestänga andra aktörer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är enligt Skanova ytterligare en grund för Konkurrensverket att ingripa mot Hässleholms kommuns agerande, skriver Stefan Johansson på Telia Sonera i ett mejl till kommunen den 13 maj.

Skanova ber kommunen att utveckla på vilken rättslig grund dessa krav kan läggas till i redan meddelade villkor för grävtillstånd.

Kommunens IT-strateg Ann Andersson ber därefter kommunjuristen Magnus Gjerstad, juristerna Amir Daneshpip och Kaisa Adlercreutz som anlitats för att svara Konkurrensverket, kommunalrådet Mats Sturesson med flera om hjälp att skriva ihop ett svar till Stefan Johansson.

– Vi är inte överens med Skanova i ärendet och vi kommer att be juridiken om hjälp att försöka få till en uppgörelse, skriver tekniske chefen Mats Svensson i ett mejl till Frilagt.

Kommunens IT-strateg Ann Andersson. Foto: Urban Önell
Kommunens IT-strateg Ann Andersson. Foto: Urban Önell

Men när Frilagt söker Ann Andersson i ärendet hänvisar hon bara till tekniska förvaltningen och hävdar att grävtillstånd inte är hennes område.

– Då det är tekniska förvaltningen som kräver samförläggning och hanterar grävstillstånden så är det bättre att du tar den typen av frågor med dem, förklarar hon per mejl.

Det stämmer dock inte. Fiberorganisationen tar i den nya instruktionen över det mesta av ansvaret för grävtillstånden från tekniska förvaltningen.

– Ärendet hanteras av Ann Andersson och av henne anlitade jurister, förklarar Mats Svensson också.

Mejlväxlingen om de nya rutinerna diariefördes inte förrän efter att Frilagt frågat efter den.

– Det du efterfrågar är ett vanligt mejl som skickats och alla mejl diarieförs inte, hävdade Ann Andersson.

Om en handling ska diarieföras avgörs dock inte av i vilken form det skickas till eller från kommunen.

Ernst Herslow konstaterar i sitt brev till Konkurrensverket att instruktionen med fyra punkter den 13 maj skickades från tekniska förvaltningen till IT-strategen och fiberprojektledaren Ann Andersson.

– Enligt företrädare för tekniska förvaltningen har punkterna ovan formulerats av kommunens IT-avdelning. På uppdrag av kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C) har tekniska förvaltningen sedan skickat instruktionen till IT-avdelningen och fiberprojektledaren Ann Andersson, som i sin tur skickat den till Skanova, som är i full gång med att bygga ut ett fibernät i Hässleholm, skriver Ernst Herslow.

Han ser det som uppenbart att instruktionen syftar till att ta kontroll över konkurrerande fiberföretags agerande inom kommunen och att påverka deras möjligheter att inom rimlig tid leverera fiber till invånarna.

– Att lägga till nya krav till existerande tillstånd, dessutom på kommunens/markägarens villkor när kommunen samtidigt är en spelare på fibermarknaden, är enbart ägnat att snedvrida konkurrensen till kommunens fördel, i strid med konkurrenslagen, anser Herslow.

Han konstaterar att kommunen nu kräver samförläggning på sina villkor. Det innebär att kommunens tidplan gäller, dess entreprenörer utför arbetet och externa företag får inte tillgång till sina ledningar förrän kommunen godkänt slutbesiktning och arbetsplatsområdet är avlämnat.

Privata företag ska dessutom beställa grävtillstånd hos Fibernätet i Hässleholm, det vill säga fiberorganisationen som också ansvarar för tidplan och fakturering. Det innebär att det mesta av ansvaret lämnats över från tekniska förvaltningen.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Foto: Berit Önell

Även kommunalrådet Mats Sturesson (C ) hävdar dock att huvudansvaret ligger hos tekniska förvaltningen.

– Det är tekniska förvaltningen som satt ett krav på att fibergrävningen ska samförläggas, säger han.

Samtidigt menar han att det handlar om ren verkställighet av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige.

Syftet med den nya instruktionen är, enligt Sturesson, att förtydliga hur grävningen ska gå till.

– Det är inte rimligt att gräva flera gånger på samma ställe. Därför måste de olika aktörerna göra det tillsammans och då måste någon anpassa sig. Hässleholms kommun är markägare och har då större rådighet, säger han.

Han tycker att det är viktigt att få ordning på fibergrävningen och tror att de nya reglerna redan gäller.

– Som jag förstår det så arbetar man efter dem nu, säger han.

Mats Sturesson påpekar att andra operatörer också har möjlighet att hyra in sig i kommunens nät.

Han tror inte att det är risk att utbyggnaden bromsas av kommunens nya krav.

– Nja, det är klart så att nätet byggs ut så snabbt som det någonsin går, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se