torsjö live vers2

Med helgonglorian på sned

Med helgonglorian på sned

Kristdemokraten Robin Gustavsson hade häromdagen åsikter på en av våra lokaltidningars insändarsida.

Åsikter välkomnar dom flesta av oss, i vart fall vi som har ambitioner att kalla oss demokrater. Vi måste dock räkna med att dessa åsikter kan komma att ifrågasättas och nagelfaras.

Gustavsson undertecknar sin insändare gruppledare KD Hässleholm. Han nämner kärnverksamheterna och påpekar nämndernas samlade prognos på – 54,8 miljoner kronor i driftunderskott. Nämnde gruppledare har tydligen drabbats av sent påkommen spariver. Han talar i sin insändare om behovet av besparingar. I detta sammanhang nämner han bl.a. kulturnämnden och en skrivelse från nämnden där man anhåller om garanti för förlusttäckning upp till 400 tkr. En besparing ja (vid förlust), men en i sanning marginell sådan. Hur ska vi se på denne kristdemokrats trovärdighet? Han har under sin långa tid som politiker i Hässleholms kommun tillsammans med politikerkamrater inte haft några problem med att själv besluta om höjningar av sina politikerarvoden och ersättningar. Detta oavsett om det vid aktuell tidpunkt varit svårt eller inte att klara kärnverksamheterna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I en insändare i Norra Skåne onsdagen den 2 januari 2013 skrev undertecknad med adress Robin Gustavsson: ” Du talar om att politiker måste ha en bra värdegrund och ett förhållningssätt som inger förtroende. Du är själv kristdemokrat med en värdegrund som måhända förknippas med etik och moral. Sett ur detta perspektiv kan frågan om ditt eget helårsarvode, som ordförande i ”social”nämnden, utgörande kronor 290 232:- vara av intresse. Har du arvoden utöver nämnda tycker undertecknad att du själv kan redovisa dessa.”

När detta skrivs har vi föga förvånande ännu inte sett någon dylik redovisning vare sig från Gustavsson eller någon annan politiker. Politikerna har haft alla möjligheter att argumentera kring den i högsta grad aktuella frågan kring politikerarvoden. Varför denna möjlighet inte beaktats kan väl knappast bero på avsaknad av argument. Sådana tycks politiker i andra sammanhang inte sakna.
Gustavsson styrde och ställde i ”alliansen” tillsammans med bl.a. Urban Widmark (M) som tvingades lämna sin post som kommunstyrelsens ordförande. Denna allians kostsamma ”affärer” har nogsamt fortlöpande redovisats i olika sammanhang.

Utan dessa dåliga affärer Robin Gustavsson (KD) hade du med största sannolikhet inte behövt ondgöra dig över ovan nämnda driftunderskott på -54,8 miljoner kronor. Kulturnämnden hade säkert också kunnat beviljas sin garanti för förlusttäckning.

När verklighetens vindar får oklarhetens dimmor att lätta är det lätt att helgonglorian hamnar på sned.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se