Gruppen-3a-328x120

Mer kontroll på handlingar efter missad sekretess

För att undvika att sekretessmaskering missas föreslås i fortsättningen två tjänstemän på omsorgsförvaltningen kontrollera handlingar innan de lämnas ut till journalister och allmänhet. De nya rutinerna införs efter att en tjänsteman missat att maskera en brukares namn och personnummer på ett ställe i en handling innan den lämnades ut till Frilagt. Händelsen inträffade i förra […]

Vindflykt

Säg, såg du gladan – den flög just bakom ladan. Med starka vingar den högt sig svingar, trots motvinden, seglande på uppvinden – vilande i motgången i oändlig tillit. Ingegerd Visser