torsjö live vers2

Mer kontroll på handlingar efter missad sekretess

Mer kontroll på handlingar efter missad sekretess

För att undvika att sekretessmaskering missas föreslås i fortsättningen två tjänstemän på omsorgsförvaltningen kontrollera handlingar innan de lämnas ut till journalister och allmänhet. De nya rutinerna införs efter att en tjänsteman missat att maskera en brukares namn och personnummer på ett ställe i en handling innan den lämnades ut till Frilagt.

Händelsen inträffade i förra veckan då Frilagt begärde ut en lex Sarah-rapport om ett missförhållande i omsorgen. Sekretessmissen har nu lett till ytterligare en lex Sarah-rapport.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den som normalt lämnar ut handlingar hade gått för dagen, men tjänstemannen var handläggare för den aktuella rapporten och beslöt att mejla över den efter att ha gått igenom och sekretessmarkerat personuppgifterna. Han missade dock sekretessmarkeringen på ett ställe.

Frilagt följer de pressetiska reglerna och publicerade givetvis inte personuppgifterna, men det inträffade räknas ändå som ett missförhållande.

– Uppgifter om enskilds personliga förhållanden kommer till obehöriga, står det i lex Sarah-rapporten angående de konsekvenser som missförhållandet fått eller kunde ha fått för den enskilde.

Tjänstemannen förklarar att han tyckte att det var viktigt att anmäla saken.

– Förmodligen bedöms det inte jätteallvarligt. Det handlar mer om att om vi ska följa lagar och föreskrifter så räknas det som ett missförhållande, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se